ÄP fototoimetus • 6. detsember 2004 kell 22:00

Eesti Raudtee lõpetas eile öösel lepingu Spacecomiga

Eesti Raudtee avalike suhete juht Priit Kofi teatel on leping lõppenud, kuid Tallinna linnakohtu määruse tõttu teenindatakse Spacecomi erakorraliselt eraldatud niitide alusel. ?Me ei saa jätkata teenindamist lepingu alusel, aga oleme kohtumääruse täitmiseks ja meiepoolse vaidlustuse läbivaatamiseni osutamas Spacecomile teenust kuue erakorralise niidi ulatuses ööpäevas, mis vastab lõppenud lepingus sisaldunud veomahule,? ütles Koff pressiteate vahendusel.

Spacecom on rikkunud Eesti Raudteega sõlmitud läbilaskelepingut ning jätnud tasumata üle 30 miljoni krooni. Kofi kinnitusel mingeid takistusi Spacecomi tegevusele ei seata, kuid erakorralisest läbilaskest tulenevalt võib esineda kellaajalisi nihkeid rongide vastuvõtmisel.

?Eesti Raudtee õiguskuuleka organisatsioonina ei saa jätta kohtumäärust täitmata, kuid samas ei saa me jätkata teenindamist sõlmitud lepingu alusel, sest see on Spacecomi jätkuvalt kasvavate võlgnevuse tõttu lõpetatud,? lisas Eesti Raudtee arendusjuht Raivo Vare. Tema sõnul on Spacecomi võlgnevus Eesti Raudtee ees hetkel üle 30 miljoni krooni. ?Teenindamine kohtumääruse alusel, mis väljub raudteeseaduse regulatsioonist, ei tähenda Eesti Raudtee seisukohalt seda, et Spacecom saaks teenust praktiliselt tasuta, nagu Spacecom soovib, vaid kehtiva õiguspärase hinna alusel,? lisas Vare.

Eesti Raudtee pöördus Tallinna linnakohtu poole palvega tühistada Spacecomi hagi tagamine või nõuda reaalset tagatist kogu võlgnevuse ulatuses kohtudeposiidina kuni Spacecomi algatatud vaidluse lahendini. Seda tehakse, vältimaks võimalust, mis juba kord on juhtunud, et Eesti Raudtee küll saab õiglase kohtulahendi, aga selleks hetkeks varatuks muutuv võlgnik lihtsalt ei tasu väljamõistetud võlgnevust.

Autor: ÄP

Hetkel kuum