Sirje Niitra • 7. detsember 2004 kell 22:00

Energiaettevõtted nõuavad elektrihinna ülevaatamist

Kaebuse kohaselt on Eesti Energia (EE) ebaseadusliku tegevuse tõttu elektritarbijatele väljaspool Eesti Energia võrgupiirkonda viimastel aastatel tekitatud hinnanguliselt üle 80 miljoni krooni kahju. ?Eesti Energia kontsern on põlevkivi tootmise, elektri tootmise ja jaotamise osas turgu valitsevas seisundis. Jaotusvõrk toodab kahjumit, kontsern tervikuna on aga kasumis. See võimaldab katta elektri transportimise kahjumit põlevkivi ja elektri tootmise arvel. Toimub ristsubsideerimine eri tegevusalade vahel. Seetõttu maksavad teiste võrgupiirkondade tarbijad sisuliselt kinni osa EE kontserni jaotusvõrgu tegevuse kahjumist ehk teisisõnu näiteks Läänemaa ja Saku elektritarbijad doteerivad Põhja- ja Lõuna-Eesti elektritarbijaid,? seisab kaebuses. 54 võrguettevõtjat ühendava EJKÜ hinnangul on sel põhjusel viimase aasta jooksul oma tegevuse lõpetanud üle kahekümne võrguettevõtja.

Fortum Eesti tegevjuht Are Veski, kes on ühtlasi EJKÜ elektriettevõtete nõukogu esimees, ütles, et on viimased kaks aastat selgitanud eri instantsidele probleemi olemust ja nüüd sai lõpuks mõõt täis. ?Me tahaks normaalse konkurentsiolukorra taastamist ja kolme aasta jooksul tekitatud kahju tagantjärele hüvitamist,? selgitas ta.

Veski sõnul võiks see toimuda Eesti Energia kavandatava hinnatõusu vähendamise arvel järgnevaks 2?3 aastaks 4?10 sendi võrra kWh eest. See tähendaks tema sõnul ka lõpptarbijale müüdava elektri hinna tõusu tuntavat leevendamist või selle koguni praegusele tasemele jätmist.

Veski hinnangul on elektrimonopol oma hinnastruktuuri kunstlikult moonutanud selleks, et konkurente turult tõrjuda. ?Eesti Energia jaotusvõrgus on hinnad teiste jaotusvõrkudega võrreldes madalamad ristsubsideerimise, mitte aga efektiivsema majandamise tõttu,? lausus ta. Ristsubsideerimine on vastuolus konkurentsiseaduse, elektriturgu reguleerivate seaduste ja Euroopa direktiividega.

Eesti Energia vastas, et peab esitatud kaebust alusetuks: ?Eesti Energia hinnakujundus on seadustega reguleeritud ja läbipaistev. Kõik hinnad, millele kaebuses viidatakse, on kehtestatud energiaturu inspektsiooni poolt. Eesti Energia pole hinnakujunduses vaba ja energiaturu inspektsioon lähtub Eesti Energia kontserni kuuluvate ettevõtete hindade kehtestamisel konkurentsiseaduses, elektriturgu reguleerivates seadustes ning Euroopa Liidu vastavates direktiivides sätestatud põhimõtetest.?

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja Aini Proos ütles, et saab kahe kuu pärast öelda, kas küsimus kuulub ameti kompetentsi ja kui kuulub, kulub analüüsiks veel kuni pool aastat. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et elektrihinna kehtestajaks on Energiaturu Inspektsioon. EJKÜ oleks tema sõnul pidanud vaidlustama energiaturu inspektsiooni otsuse, sest just see instants on kohustatud hindu igakülgselt vaagima.

?Aga võib olla, et siin on ka konkurentsiametil oma osa ja me saame anda soovitusi edasiseks tegutsemiseks konkurentsisituatsioonist lähtuvalt,? lisas Proos.

Hetkel kuum