Liis Kängsepp • 9. detsember 2004 kell 16:03

Tallinna eelarve läbis esimese lugemise

Tallinna linnavolikogus läbis täna esimese lugemise 2005. aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumahuks on planeeritud 5 mld krooni.

Eelarve eelnõu kohaselt kulub investeeringuteks 1 mld krooni ja tegevuskuludeks 4 mld krooni. Laekumisteks eraldistena riigieelarvest on prognoositud 753,7 mln krooni.

Poole eelarve tulude kogumahust moodustavad maksutulud. Maksutuludeks on planeeritud ligi 2,5 mld krooni, millest lõviosa ehk ligi 2,3 mld krooni moodustab füüsilise isiku tulumaks.

Linnavara kasutamisest saadavaks tuluks on kavandatud 165 mln krooni, äriruumide üürituluks 81,7 mln krooni ja dividendituluks 49,6 mln krooni, hoonestusõiguse tasuna peaks laekuma 28,8 miljonit krooni. Linnavara on kavas müüa 245 mln krooni eest.

Käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes on järgmise aasta tulud 160 mln krooni suuremad. Võrreldes käesoleva aasta eelarvega kasvavad enim haridus-, sotsiaal-, spordi-, linnaplaneerimise ja kommunaalvaldkonna kulud.

Järgmise aasta eelarve eelnõu kohaselt kasvavad hüppeliselt investeeringud haridusasutustesse ning teede ehituse ja remondi rahastamine. Hariduskuludeks on eelarves kavandatud kokku on 1,25 mld krooni.

Teedemajanduse kulud kasvavad tänavusega võrreldes kahekordseks - eelarvesse kavandatud 460 mln krooni taastab 2002. aasta taseme. Sellest summast 297,6 mln krooni on kavandatud teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks.

'Viimastel aastatel on see valdkond olnud selgelt alarahastatud,' nentis linnapea Tõnis Palts.

Eelarve-eelnõu kohaselt investeeringute katteks laenatav 350 mln krooni on eelarvestrateegiaga seatud ülempiirist 100 mln krooni võrra väiksem.

Eeldatavasti kinnitab linnavolikogu järgmise aasta linnaeelarve veel enne jõule.

Hetkel kuum