Enn Tosso • 12. detsember 2004 kell 22:00

Maksuameti hirmus tehtud suuline üürileping maksab kurjasti kätte

Enamus korteri üürnikke ja omanikke sõlmib kirjaliku üürilepingu. Uus Maa Kinnisvara üürispetsialist ning eluruumide osakonna juhataja Annika Leet ei tea ühtegi juhtumit, kus pooled oleks kokku leppinud suusõnaliselt lihtsalt maksuameti hirmus.

?Kirjalik üürileping tagab mõlemale poolele siiski kindluse, et pooled hakkavad võetud kohustusi täitma,? märgib Leet.

?Ja samas, kui kumbki pool ei täida lepingust tulenevaid kohustusi, siis on vähemalt alust seda nõuda,? loetleb Leet põhjusi, miks peaks tingimused lepingus fikseerima.

?Kui leping puudub, siis on riskid mõlemal poolel sama suured. Näiteks on üürileandjal oht saada tagasi tunduvalt kehvemas seisukorras korter, võib-olla ei laeku üür korrapäraselt, üürnik võib tekitada majaelanikele peavalu või muud sellist,? selgitab Annika Leet.

Ta lisab, et ka üürnikul ei ole kindlust, et ta korterit segamatult lubatud ajaperioodi kasutada saab või et üürisumma jääb kokkulepitud suurusjärku.

Ta möönab, et järjest rohkem inimesi on hakanud aru saama, et üüritulu on nende tulu ja seda tuleb deklareerida.

Enne algava aasta deklareerimisperioodi plaanime teha suurema teavituskampaania just üüritulude deklareerimise kohustuse osas. Tulumaksuseaduses on üüritulult tulumaksu maksmise kohustus selgelt reguleeritud.

Vastavalt tulumaksuseaduse § 14 lõikele 4 on rendi- ja üüritulu puhul füüsilisel isikul võimalik valida, kas maksustamine toimub rendituluna tulumaksuseaduse § 16 lõike 1 alusel või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustuluna.

Üürilepingud on eraisikute vahel sõlmitavad võlaõiguslikud tehingud, mistõttu isikutel ei ole kohustust konkreetse tehingu sõlmimise fakti ega selle asjaolusid avalikustada. Üüritulu puhul on tegemist tulu liigiga, mille puhul maksusumma määratakse vastavalt isiku enda esitatud maksudeklaratsioonile. Seega eeltäidetud deklaratsioonis neid summasid sees ei ole ja vastavad summad tuleks ise juurde kirjutada. Deklareeritakse tabelis, kus on pealkirjaks ?Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud?.

Hetkel kuum