Liis Kängsepp • 15. detsember 2004 kell 10:55

Veskimägi: ettevalmistused euro kasutuselevõtmiseks on alanud

Rahandusminister Taavi Veskimägi tõstis täna esile Eesti edusamme euro käibelevõtmise ettevalmistamisel.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpank viitasid oma viimastes konvergentsiaruannetes Eesti majanduse kiirele arengutempole võrreldes teiste liikmesriikidega. Eriti tunnustati meie pingutusi tasakaalustatud eelarve osas.

?Eesti eelmise aasta riigieelarve ülejääk oli Euroopa Liidu suurim ja valitsussektori võlg madalaim, ka käesolevalt aastalt ootan häid tulemusi,? märkis Veskimägi.

Sellest suvest liitus Eesti euro vahetuskursisüsteemiga ERM2. Vahetuskursisüsteemis osalemise perioodil peab Eesti hoidma oma rahvusvaluuta euro suhtes stabiilsena ning täitma Maastrichti kriteeriume.

?Meie jaoks kõige keerulisemaks võib osutuda inflatsioonikriteeriumi täitmine, kuna praeguste prognooside järgi on meie inflatsioon 2006. aastal lubatud kriteeriumile lähedal. Seetõttu peame sihikindlalt järgima tasakaalus eelarve põhimõtet, vastasel korral toob puudujääk endaga kaasa soovimatud hinnasurved,? lisas Veskimägi.

Et hoida ära täiendavat survet inflatsioonile, on valitsus heaks kiitnud ettepaneku euro kasutuselevõtul ümardada riiklike maksude, tasude ja lõivude konverteerimisel summad lähima täiseuroni maksumaksjatele ja riiklike toetuste saajatele soodsamas suunas. Selle eesmärgiks on näidata kaupmeestele eeskuju järgimaks häid tavasid ümardamisreeglite osas.

Rahandusministeerium on lisaks välja töötanud seadusemuudatuse, mis sätestab juba enne euro kasutuselevõttu hindade avaldamise lisaks kroonidele paralleelselt ka eurodes. Siin on eesmärgiks anda inimestele aega harjuda euro kui rahaühikuga ning vältida maksevahendi vahetusega seotud hindade arvuliste suuruste muutusest tekkivaid võimalikke väärarusaame.

Eesti rahvas kiitis eelmise aasta septembri rahvahääletusel heaks Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ja sellega koos ka Euroopa ühisraha euro kasutusele võtmise Eestis. 1. jaanuaril 1999. aastal fikseeris Eesti Pank Eesti krooni ja euro vahetuskursi. Käesoleva aasta 28. juunil ühines Eesti eurole ülemineku ettevalmistuseks ka vahetuskursi mehhanismiga ERM2. Eesti on seadnud endale eesmärgiks olla tehniliselt valmis eurole üleminekuks 2006. aasta keskpaigast, arvestades tänast majandus- ja fiskaalpoliitilist edukust võib euro reaalne käibelevõtmine toimuda juba 1. jaanuarist 2007. aastal.

Hetkel kuum