21. detsember 2004 kell 22:00

Äripäev koju! Tuleva aasta levi märksõna

Kahjuks ei ulata arhiivimaterjalid päris esimeste tellijateni, kuid südant on soojendanud mõnigi kõne, kus muu hulgas mainitakse, et sahtlipõhjas veel lehe esimesed numbrid olemas, 1989ndast aastast järelikult. 1994. aastast tellib lehte senimaani välja 500 ettevõtet ja 50 eraisikut. 1995. aastast on need numbrid juba 3000 ja 400. Praegu on Äripäeva makstud tiraa? 18 300 eksemplari.

Äripäev erineb ülejäänud päevalehtedest mitte ainult sisu poolest, ebatavaline on ka üksikmüügi ja tellijate vahekord. Kõigest 830 lehte läheb igapäevaselt müügipunktidesse.

Valdav enamik Äripäeva lugejatest loeb lehte tööl. Veendumus, et majandusleht on tööl lugemiseks, on juurdunud uskumatult sügavale. Juttu, et Äripäeva on vägagi paslik lugeda kodus, võetakse kui absurdset, umbes kui näiteks soovitust autole moosi peale määrida. Põhjanaabrite juures on aga enesestmõistetav, et suuremat töövastutust kandvatele inimestele tulevad majandusuudised just koju.

Äripäeva levitamise põhiline meetod on katsetamine: pakume inimestele lehte prooviks. Kuuajalise tellimuse puhul on juba paljalt kande ja trükkimise maksumuseks ligi 80 krooni, seetõttu püüame seda pakkuda inimestele, kelle puhul on põhjust arvata, et majandusteave neile oluline on. Prooviperioodi lõpul helistame ja uurime, kuidas sobis.

Tellijate küsimused ja mured laekuvad tellijate registrisse. Mitmed aastad intensiivset tööd ei ole vähendanud registri teenindajate hoolivat suhtumist klientidesse. Vastupidi, arusaamine suurendab kaasaelamist.

Äripäev on Euroopa majanduslehtede hulgas nn katvuselt kolmandal kohal, meist ees on Soome ja Norra. Katvus (ehk ingl k coverage), on tasulise tiraa?i suhe elanikkonda. Arvestades Eesti elanikkonna keelelist jaotuvust, on see positsioon eriti uhke. Aga saab veel paremini. Usume, et oleme oma tellijatele laienenud majandusruumis tõhusaks toeks, et üha rohkem on neid eestlasi, kes majanduselus midagi otsustavad, ja nad kõik tellivad Äripäeva koju.

Hetkel kuum