23. veebruar 2005 kell 11:04

Tulumaksureformi peaauhind jäi välja andmata

Rahandusministeerium teatas, et tulumaksureformi ideede konkursil jäi peaauhind 50 000 krooni välja andmata.

Kokku laekus rahandusministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Äripäeva korraldatud ideekonkursile kuus tööd. Üheksast eksperdist koosnev zhürii diskvalifitseeris kolm tööd, kuna neid esitati üksikuid ideid süsteemselt läbi töötamata ning omapoolsete põhjendusteta.

Ka ülejäänud tööde osas leidsid eksperdid, et need on nõrgavõitu ega sisalda praktikas rakendatavaid uusi ideid Eesti tulumaksusüsteemi muutmiseks.

Zhürii märkis samas Elizaveta Gavrilova ning Jelena Demjanova konkursitööd ära rahalise eripreemiaga kümme tuhat krooni.

Ideede konkurss lõppes 1. veebruaril. Konkursi eesmärgiks oli koguda ettepanekuid Eesti äriühingute tulumaksusüsteemi reformimiseks pärast 31. detsembrit 2008, kui lõpeb üleminekuperiood tulumaksuseaduse kooskõlla viimiseks Euroopa Liidu ema-tütarühingu direktiiviga.

Ema-tütarühingu direktiivi kohaselt peab alates 1. jaanuarist 2009 emaühingule jaotatav kasum vähemalt 10%-lise osaluse puhul olema vabastatud tulumaksust. Euroopa Kohus on leidnud, et igasugust kasumi jaotamisel tekkinud maksukohustust võib käsitleda kinnipeetud maksuna sõltumata sellest, kas maksumaksjaks on kasumit jaotav tütarühing või peetakse tulumaks kinni dividende saavalt emaühingult. Kuna Eestis toimub ka äriühingu kasumi maksustamine dividendi maksmise hetkel, siis läheb Eesti tulumaksuseadus eurodirektiiviga vastuollu.

Eestile on antud 2008. aasta lõpuni üleminekuperiood tulumaksuseaduse direktiiviga kooskõlla viimiseks, mis välistab seniks ka võimalikud kohtuvaidlused ema- ja tütarühingute maksustamise küsimuses.

Hetkel kuum