Martin Järv • 17. märts 2005 kell 15:25

Saastetasu määramisel on tähtis saasteaine koguse võimalikult täpne väljaselgitamine

Vaidlus Keskkonnainspektsiooni poolt ASile Eesti Raudtee määratud saastetasu nõude üle jätkub ringkonnakohtus.

Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus ei rahuldanud 2004. aastal ASi Eesti Raudtee kaebust, milles taotleti saastetasu nõude tühistamist. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Ringkonnakohus peab välja selgitama saastetasu arvutamise aluseks oleva saasteaine koguse.

Riigikohus leidis kõnealuses asjas, et saastetasu nõudmine kõrgendatud, 15-kordses määras on proportsionaalne meede, kui saasteaineid on viidud keskkonda loata - eriti, kui see on toimunud transpordi käigus. Transpordi käigus satuvad saasteained keskkonda ettenägematus kohas ja koguses ning saastuse mõju keskkonnale on prognoosimatu.

Samas rõhutas Riigikohus, et igal saastetasu arvutamise üksikjuhtumil, eriti aga saastetasu kõrgendatud määrade kohaldamisel on oluline, et arvutuste aluseks olev saasteaine kogus oleks võimalikult täpselt kindlaks määratud.

Hetkel kuum