Martin Järv • 17. märts 2005 kell 11:15

Valitsus ei toeta tulumaksumäära alandamise peatamist

Valitsus arutas, kuid ei pidanud võimalikuks toetada tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu on algatanud Eesti Keskerakonna fraktsioon 16. veebruaril 2005. a.

Eelnõu algataja leiab, et füüsiliste isikute tulule ja juriidilistele isikutele rakendatava maksumäära järkjärguline langetamine ei teeni sotsiaalset eesmärki ega too riigile ja elanikele pikaajalist kasu, kuna selle tõttu jäävad rahastamata mitmed prioriteetsed valdkonnad. Eelnõu nägi ette, et tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse osas tunnistatakse kehtetuks need sätted, mis näevad ette tulumaksumäära alandamise aastatel 2006 ja 2007. 1. jaanuarist 2005. a jõustunud 24%-line tulumaksumäär jääks muutmata ning seda nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute osas.

Valitsus leidis rahandusministeeriumi seisukohale tuginedes, et maksumäära vähendamine on tulumaksuseaduses juba sätestatud ja sellest loobumine oleks vastuolus maksumaksjate ootustega. Samuti on tulumaksumäära vähendamine oluline Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime säilitamise seisukohalt.

Hetkel kuum