Inno Tähismaa • 16. juuni 2005 kell 12:21

Biodiisli tootjad lõid oma liidu

Seitsme biodiisli tootmisega tegeleva või tootmist kavandava ettevõtte esindajad lõid täna Eesti Biodiisli Tootjate Liidu.

Ettevõtete organiseerumise taga on vajadus kaitsta biodiisli tootmisega seotud ettevõtete huve, edastas OÜ ATKO Õlitööstuse juhataja ja asutatud liidu juhatuse esimees Margo Tomingas. Kuigi riigikogu otsustas biodiisli aktsiisimaksust vabastamise juba mullu sügisel, pole valitsus riigikogu tahte elluviimiseks taastuvast toorainest valmistatud kütuse aktsiisist vabastamiseks mingeid samme astunud, lisas ta.

Eestis toodetava ja müüdava biodiisli aktsiisivabastuse peab valitsus kooskõlastama Euroopa Liidu institutsioonidega. Valitsuses pole seni seisukohta, kas protsessi peaks vedama põllumajandus-, keskkonna- või rahandusministeerium. Samas on Eesti riik võtnud endale kohustuse suurendada biodiisli kasutamist 2005. aastal 1,75 protsendini kogu tarbitavast kütusehulgast. ELi biokütuse kasutamist reguleerivate direktiivide täitmata jätmine võib endaga kaasa tuua üleliigse suhkruvaruga sarnased sanktsioonid.

Biokütuse tootjad pole rahul ka sellega, et riik ei toeta biokütuse tootmist. Euroopa Liidu riikides on tavaline, et riik toetab keskkonnasõbraliku kütuse tehaste rajamist ja arendamist ning tehnoloogia väljatöötamist. Eestis sellekohane riiklik poliitika puudub.

Margo Tominase kinnitusel on liidul laiemad eesmärgid kui riigile surve avaldamine biokütuse kasutusele teiste ELi riikidega sarnaste tingimuste loomiseks. Liit kavatseb lisaks biodiisliga tegelevate ettevõtete huvide kaitsmisele propageerida biodiisli kasutamist ja jälgida liikmete poolt toodetava ja müüdava biodiisli kvaliteeti.

MTÜ Eesti Biodiisli Tootjate Liidu asutajad on AS Biodiisel, OÜ Biooil, OÜ Gammatrade, AS TNB Kütus, OÜ Makoilus, OÜ Biothompson ja OÜ ATKO Õlitööstus.

Hetkel kuum