6. juuli 2005 kell 12:28

1. juulil oli tulumaksu juurdemaksmise esimene tähtaeg

Maksu- ja tolliamet palub tähele panna, et 1. juulil oli esimene tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg 2004. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Tänase seisuga on enammakstav tulumaks tasumata 1860 kliendil, teatas maksuhaldur oma pressiteates.

Maksu- ja tolliametile esitati 2004. aasta eest kokku üle 460 tuhande deklaratsiooni, mille alusel kuulus tagastamisele 991 miljonit krooni. 1. juuli seisuga on amet tagastanud 946 miljonit krooni tulumaksu enam kui 372 tuhandele maksumaksjale. Sel aastal ületasid tagastused möödunud aasta summat pea 200 miljoni krooniga.

1. juuliks kuulus 6700 deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele 59 miljonit krooni tulumaksu. Hetkel on nende alusel juurdemaks tasutama ligi 28 protsendil kohustuslastest, kogusummas ligi 11 miljonit krooni. Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et iga tasumisega viivitatud päeva eest tuleb maksumaksjal tasuda intressi 0,06 protsenti võlgu olevast summast.

Vastavalt tulumaksuseadusele peab maksuhaldur enammakstud tulumaksu tagastama 1. juuliks. Juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tuleb maksumaksjal samuti tasuda 1. juuliks. Juhul, kui deklareeritakse kasu vara võõrandamisest või tulu ettevõtlusest, siis on tagastamise ja juurdemaksmise tähtajaks on 1. oktoober. Ka siis kui deklareeritakse kasu või tulu asemel kahju, on lõplikuks tasumise tähtajaks 1. oktoober. Juhul, kui esitati ühisdeklaratsioon, kehtib pikem tähtaeg ka siis, kui mainitud tingimused kehtivad üksnes ühe abikaasa suhtes.

Tulumaksu tasutakse juurde maksuteate alusel, mis saadeti klientidele Maksu- ja tolliameti poolt maikuu lõpuks. Juurdemaksmisele kuuluv summa on nähtav ka e-maksuametis maksumaksja kontokaardil. Vajalikke viitenumbreid saab kodulehelt www.emta.ee, rubriigist tulukontod ja viitenumbrid.

Nagu eelmiselgi aastal rakendati tuludeklaratsioonide kontrollimisel ainulaadset elektroonilist kontrollisüsteemi, mis võimaldas läbi e-maksuameti esitatud probleemivabade deklaratsioonide puhul tagastada enammakstud tulumaksu viie tööpäeva jooksul. Selle tähtajaga tagastas amet tulumaksu ligi 90 protsendile klientidest, kes deklareerisid oma tulusid läbi e-kanalite.

Umbes 800 juhul on tulumaks seni tagastamata, selle põhjuseks on puuduv või vigane pangakonto number. Tagastamata jätmise põhjus ja võimalikud tegevusjuhised on toodud ka e-maksuametis, 2004. aasta tuludeklaratsiooni personaalsel infolehel.

Amet juhib klientide tähelepanu ka teistele asjaoludele, mida tuleks tähele panna juhul, kui 1. juuliks on tulumaks kontole tagastamata:

Kui on deklareeritud kasu vara võõrandamisest või ollakse FIE, on tulumaksu tagastamise tähtajaks 1. oktoober.

Juhul, kui korra on tulumaksu juba tagasi saadud ja pärast esitatud parandusdeklaratsioon, siis on Maksu- ja tolliamet juba 1. juuliks tulumaksu tagastanud ja automaatselt uut tagastust ei tehta. Töö parandusdeklaratsioonide töötlemisega käib ja uus juurdetagastus võib tulla peale 1. juulit 2005.

Kui kas paberdeklaratsioonis või internetis on väljendatud soovi, et tagastatav summa jääks tulevaste kohustuste katteks, tulumaksu ei tagastata. Sellisel juhul tagastab Maksu- ja tolliamet enammakstud summa ainult eraldi kirjaliku avalduse alusel.

Ühisdeklaratsioonide puhul tagastatakse tulumaks ainult ühele pangakontole.

Hetkel kuum