Maksekäitumine Eesti era- ja avalikus sektoris vastupidine kui mujal

Eesti kõige korrektsemad arvete maksjad ? avaliku sektori asutused ? on mujal Euroopas suurimad maksetega viivitajad.

See selgub viimasest Euroopa juhtiva krediidihaldusteenuseid pakkuva kontserni Intrum Justitia poolt läbi viidud Eesti ja Euroopa ettevõtete maksekultuuri uuringust.

Eesti ettevõtted maksavad täna arveid kolm päeva kiiremini kui 2004. aastal.

21 riigist, mis osalesid ka 2003. aasta uuringus, on seitsmeteistkümnelmaal maksekäitumine paranenud. Kõige enam on paranemist märgata Belgias,Norras, Portugalis, Suurbritannias, aga ka Eestis, Lätis ja Leedus. Ainultneljas riigis on näha tendentsi halvemuse suunas: Itaalias, Shveitsis,Rootsis ja Taanis. Kui Eesti ettevõtted hilinevad arvete maksmisega keskmiseltüheksa päeva, siis Eesti tarbijad viivitavad maksmisega kuus päeva ja avalikusektori asutused ainult kolm päeva.

?Kõige usaldusväärsem arvete maksja on Eestis avalik sektor. Nii on see ka

teistes Skandinaavia riikides, kuid mitte mujal Euroopas. Kesk- jalõuna-Euroopa riikides on just avalik sektor see, kes naudib kõige pikemaidmaksetähtaegu ja sellest hoolimata viivitab arvete maksmisega kõige kauem,?kommenteeris Intrum Justitia AS-i juhataja Ivar Tammemäe.

Euroopas tervikuna on avaliku sektori ettevõtetele antav maksetähtaeg

keskmiselt kümme päeva pikem kui eraettevõtetele ja koguni 29 päeva pikemtarbijatele antavast keskmisest maksetähtajast.

Hetkel kuum