Toomas Tõniste • 21. september 2005 kell 22:00

Koolilastele tasuta ühistransport

Kohalike valimiste eel ootab linnakodanik selgeid ja konkreetseid lubadusi, kuidas elu linnas paremaks muutub, kui üks või teine erakond võimule saab. Isamaaliidul on kolm kandvat mõtet: hooliv Tallinn, tegus Tallinn ja rahvuslikud väärtused. Isamaaliidu kõige olulisem lubadus Tallinnas on I kuni IX kassi õpilastele alates 1. septembrist 2006 ja gümnaasiumiõpilastele alates 1. septembrist 2007 tasuta sõit ühistranspordis.

Meie esialgsed arvutused näitavad, et koolilastele tasuta ühistranspordi pakkumine läheb linnale neljal valitsusaastal kokku maksma 169 miljonit krooni. Kulu on põhjendatud otsese kasuga linnakodanikule ning on suur võit eelkõige madalama sissetulekuga perede jaoks, kelle toetamine on linnale ja riigile kõige olulisem.

Naljaga pooleks võib öelda, et selle sammuga legaliseerime suure osa ?jäneseid?, sest just koolilaste hulgas on väga palju piletita sõitjaid ning vähemalt osal on põhjuseks perekonna kehvad majanduslikud olud, mille parandamiseks lapsed palju kaasa aidata ei saa.

Kindlasti tahame muuta paremini kättesaadavaks lasteaiakohad, eelkõige kodu läheduses. Suurim probleem on lasteaiakohtadega hetkel Pirital ja Nõmmel, kus on palju uusi noori peresid, aga ka uutes elamurajoonides. Tahame, et 1. septembril 2008 on igal Tallinna koolieelikul võimalus käia kodulähedases lasteaias. Eesmärgi saavutamiseks näeme ühe võimalusena toetust eralasteaedadele.

Tallinna koolimajade korrastamisel lähtume eesmärgist luua 1. septembriks 2009 igale Tallinna koolilapsele tänapäevane õppekeskkond. Kõrvuti koolimajade korrastamisega tuleb investeerida lasteaedade ja huvikoolide remondiks. Tallinn peab olema linn, kus iga linnakodanik elab inimväärses keskkonnas. Me ei saa väita, et praegu see nii ei ole, kuid selles vallas on võimalik lihtsate vahenditega veel palju korda saata.

Inimväärse elukeskkonna loomisel peame viimaste aastate aktiivse kinnisvaraarenduse valguses tähtsaks, et igale linnakodanikule oleks teada, kus ja millistel tingimustel on ehitustegevus lubatud, ja kehtestada ehitusmäärused kõikidele linnaosadele. Absurdne on olukord, kus ühelt poolt poliitilised tuuled pärsivad ehitustegevust ning teiselt poolt ehitatakse hooneid, mis selgelt kahjustavad oma sobimatusega linnaruumi.

Teedeehitusest Tallinnas on saanud üleriiklik naljanumber just seetõttu, et linnavõimud on sageli tegelenud teedeehitusega vaid vahetult valimiste eelsel ajal. Teetööde kavandamisel peame esmatähtsaks juba alustatud tööde lõpuleviimist ja liiklusvoogude suunamist kesklinnast mööda. Aktiivselt tuleb otsida uusi võimalusi, et kaasata Tallinna teedevõrgu arendamisse senisest enam riigi ja ELi vahendeid, samuti rakendada avaliku ning erasektori partnerluse põhimõtteid. Tallinnast tuleb välja viia tule- ja plahvatusohtlike ning õhku saastavate ainete raudteetransport.

Rahvuslike väärtuste esiletoomiseks tahame rajada Vabaduse väljakule Vabadussõja Võidu samba. Tallinn kui rahvusriigi pealinn on sümbol, mis peab andma põhjust uhkustundeks kõikidele eestlastele ja eestimaalastele ning seetõttu on Tallinn parim koht Eestis mineviku võitude (ja kaotuste) mäletamiseks, meeldetuletamiseks ja mälestamiseks.

Seekordsed kohalike omavalituste valimised on erilised. Uus linnavõim saab veerandi võrra tugevama-pikema mandaadi kui senine: valimisperiood pikeneb kolmelt aastalt neljale. Tallinnas on proovitud uusi ja uusi koalitsioone, nüüd ootavad valijad stabiilsust ja rahulikku arengut.

Hetkel kuum