ÄP fototoimetus • 11. oktoober 2005 kell 22:00

Tulumaksutagastused aina suurenevad

Maksuameti andmetel määrati deklarantidele 2004. aasta eest tulumaksu juurde 277,2 miljonit krooni. Tulumaksu tagastati seevastu ligi 994, 8 miljonit krooni. 2003. aasta eest tagastati ligi 800 miljonit krooni ja määrati juurde pisut üle 300 miljoni krooni.

Maksu- ja tolliametile esitati 2004. aasta eest kokku 469 781 tuludeklaratsiooni. Ühisdeklaratsioonid moodustasid sellest 16 protsenti. Võrreldes 2003. aastaga suurenes esitatud tuludeklaratsioonide arv üheksa protsendi võrra ja ühiste tuludeklaratsioonide arv langes neli protsenti.

E-kanalite kaudu esitati 75 protsenti kõigist tuludeklaratsioonidest.

Tulu deklareeris 546 806 isikut, mis moodustab 40,5 protsenti elanikkonnast.

Tulu deklareeriti sel aastal kokku ligi 40 miljardit krooni, mis on 21 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Keskmiseks deklareeritud brutotuluks (enne mahaarvamisi nullist suurema tuluga deklaratsiooni esitanud isiku kohta) kujunes 2004. aasta andmete alusel ligi 78 000 krooni, mis on ligikaudu 6500 krooni kuus. Aasta tagasi oli see summa 72 000 krooni ehk ligi 6000 krooni kuus. Seega on brutotulu isiku kohta aastaga kasvanud ligi 8 protsenti.

Kogutulu kasvu taga on nii üldine tulude kasv kui ka esitatud deklaratsioonide arvu suurenemine. Nullist suuremat tulu deklareeriti 98 protsendis esitatud deklaratsioonidest, tuluta deklaratsioone võidakse esitada näiteks edasikantavate kahjude deklareerimiseks.

Nagu eelmistelgi aastatel, moodustas peamise osa deklareeritud tulust palgatulu. Koos teiste tuludega, millelt oli tulumaks jooksvalt kinni peetud, moodustas see ligi 95 protsenti. Kasu vara võõrandamisest ja tulu ettevõtlusest moodustasid mõlemad kaks protsenti.

Tuluvahemikke analüüsides selgub, et aasta-aastalt väheneb deklaratsioonide arv, kus deklareeritakse tulu suurusega kuni 50 000 krooni, mis näitab isikute tulude suurenemist. Kui 2002. aastal oli nimetatud tuluvahemikku kuulunud deklaratsioonide hulk ligi 53 protsenti kõigist deklaratsioonidest, siis aastal 2003 ei ületanud see arv enam 50 protsendi künnist. 2004. aastal deklareeriti tulu kuni 50 000 krooni kokku 42 protsendis deklaratsioonidest. See tähendab, et enam kui pooltes deklaratsioonides deklareeriti tulu üle 50 000 krooni.

Jätkuvalt suureneb ka deklaratsioonide arv, kus deklareeritud tulu jääb vahemikku 100 000 kuni 500 000 krooni. 2004. aastal mahtus sellesse vahemikku ligi 54 protsenti deklaratsioonidest. Keskmiseks deklareeritud tuluks jäi nende deklaratsioonide puhul 170 000 krooni ehk keskmiselt 14 200 krooni kuus.

Autor: ÄP

Hetkel kuum