26. oktoober 2005 kell 22:00

Klienti aitavad turvateenuse üldtingimused

Klient on alati keerulises olukorras, kui peab hakkama võrdlema erinevate turvateenuse pakkujate poolt esitatavaid lepingulisi tingimusi.

Lepingud ja tingimused erinevad sageli palju sõnastuselt, vormilt ja pikkuselt, tekitades tunde, et küllap on võimalik põhjaliku uurimise korral leida olulisi ning, olenevalt teksti lugeja eelhoiakust, soodsaid või varjatult kahjulikke klausleid. Teatud määral on klient ja teenuse pakkuja oma huvide kaitsel vastaspooltel, kuid olemuslikult on nende eesmärk üks ? sõlmida mõlemale poolele vajalik kokkulepe.

Kuna tänane turvaturg on äärmiselt konkurentsitihe, siis ühepoolsete tingimuste pealesurumise risk teenuse pakkuja poolt ei ole kuigi tõenäoline ning oleks isegi lühinägelik. Igapäevases praktikas on siiski sageli esinev olukord, kus valvelepingu sõlmimine venib, sest klient on võtnud vaevaks põhjalikult süveneda erinevate lepingute nüanssidesse. Kindlasti aitavad nii kliendil kui ka turvaettevõttel aega säästa Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) poolt välja töötatud tehnilise ning mehitatud valve üldtingimused.

Üldtingimused on välja töötatud ja kooskõlastatud liitu kuuluvate turvaettevõtete poolt, ning nende loomisel ühtlustati kasutusel olevate lepingutekstide põhjal terminoloogia ning üldistati erinevates turvateenuse lepingutes reguleeritavad küsimused. Üldtingimused koondavad endas tehnilise valve ning mehitatud valveteenuse lepingulisi põhiküsimusi ning kajastavad turvateenuse osutamise head tava. Nagu igasuguste lepinguga lahutamatult seotud üldtingimuste puhul tavaks, võib poolte kokkuleppel teha lepingus üldtingimuste klauslite suhtes välistusi. Üldtingimuste kasutamine ei piira võimalust täiendavalt konkretiseerida ja täpsustada lepingu objekti ning teenuse osutamisega seotud praktilisi küsimusi, ega ole pooltele, sealhulgas liitu kuuluvatele turvaettevõtetele kohustuslik.

Kliendil on võimalus avaldada soovi viidata lepingus üldtingimustele, kui lepingu lahutamatule osale. Ära jääb ajakulu lepingu detailide väljaselgitamisele ning saab kohe asuda lepingu korraldusliku poole juurde. Vähemalt turvaliitu kuuluvatele turvaettevõtetele peaks selline lähenemine olema vastuvõetav. Turvateenuse üldtingimustega saab tutvuda ETELi kodulehe teabekeskuse juhendite rubriigis.

Autor: Veiko Jürisson

Hetkel kuum