9. november 2005 kell 22:00

Jaapan hakkab erastama

Hiljutistel ennetähtaegsetel valimistel suure toetuse saanud Jaapani peaminister Koizumi jätkab reformidega. Neist suurim ja huvitavaim on Jaapani Posti, viimaseil aastail suure kahjumiga tegutsenud massiivse riigiasutuse erastamine oktoobris 2007. Kuigi erastamise tähtaeg pole enam kaugel, on siiani vastu võetud vaid kuus erastamise raamistikku käsitlevat seadust, ülejäänud erastamist puudutavad seadused võetakse vastu kümne aasta jooksul.

Erastamisega luuakse neli ettevõtet praeguse postiasutuse tegevusalade ? letiteenindus, post, pank ja kindlustus ? jaoks. Iseseisva kontorivõrgu moodustaks pärast erastamist praeguse postiasutuse 24760 kontorit. Ühe tegevusalana planeeritakse kontoritele posti-, postipanga- ja postikindlustuse teenuste pakkumist. Samaväärselt pisipoodidega võivad kontorid tegelda ka reisiteenuste ja piletite müügiga ning jaekaubandusega. Sellega seoses on Jaapanis tekkinud samalaadne küsimus nagu Eestis aastaid tagasi ? kas väiksemates külades ja äärealadel jääksid kontorid püsima?

Postiteenust pakkuva ettevõtte eesmärk on jätkata soodsaima hinnaga postisaadetiste kättetoimetamist kogu riigis. Kuigi riiklik postiasutus on siiani suurim postiteenuse pakkuja, on konkurents sellel alal tihe. Suurim konkurent Kuroneko, mis rajati 1963 madalatel temperatuuridel hoidmist nõudvate pakkide kättetoimetamiseks, pakub laiaulatuslikke postiteenuseid. Riiklik post pakub sama teenust alles aastast 1996. Erastamine peaks soodustama postil uute postiteenuste väljatöötamist.

Tekkivad uued finantsasutused Postipank ja Postikindlustus töötaksid finantsasutustena, kasutades otseseks klienditeeninduseks kontorite võrku. Tekkiv Postipank oleks suurem kui neli praegust suurimat panka kokku ja Postikindlustus 2,5 korda suurem kui praegune suurim elukindlustusfirma. Postipank jääb kuni täieliku erastamiseni 2017. aastal riigi haldusesse. Selle aja jooksul tahab valitsus ühtlustada riigiosalusega finantsinstitutsioonide tööd. Selle aasta märtsi seisuga oli kaheksal riigiosalusega finantsasutusel välja antud laene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 17,9% ulatuses SKPst.

Kui seni kasutati Postipanga ja kindlustuse raha eelarvedefitsiidi katmiseks ning riiklike ebaefektiivsete projektide finantseerimiseks, siis pärast erastamist suunataks raha finantsturgudele, mis omakorda elavdab majandust. Erastamine lõpetab riikliku garantii Postipangale ja Postikindlustusele.

Erastamine annab neljale iseseisvale üksusele suuremad vabadused ja võimalused, mis peaks kaasa tooma ressursside ratsionaalsema kasutamise. Peamiseks erastamise vastuseisu põhjuseks on täpse tegevus- ja tulevikuplaani puudumine. Samuti peetakse kümnele aastale planeeritud erastamisprotsessi liiga kohmakaks.

Autor: Jaanika Bachmann

Hetkel kuum