ÄP fototoimetus • 20. november 2005 kell 22:00

Eesti Trükitööstuse Liit

Eesti Trükitööstuse Liidu (ETTL) igapäevase tegevuse eesmärk on aidata kaasa Eesti trükituru konkurentsivõime tõstmisele ja liidu liikmete huvide kaitsele, valdkonna tegevuskeskkonna arendamisele ja majandustegevuse edendamisele.

ETTLi kuulub praegu 23 liiget, neist 15 on trükikojad ja 8 tarnijaliikmed.

Trükitöösturitel on väga põhjalik kodulehekülg, mis ühelt poolt annab ülevaate Eesti trükitööstuse turust ja turul tegutsevatest ettevõtetest, teisalt jagab praktilist informatsiooni alates kehtivate kutsestandardite põhimõtetest, lõpetades sellega, mida klient peaks arvestama paberi valikul ja kuidas üldse tellida trükiseid. Leheküljel on saadaval ka tooraine tarnetingimused, info asjassepuutuvate riigihangete, koolituse ja trükistandardite kohta.

Põhjalik on ka veebiinfo ETTLi liikmete kohta. Tabelisse koondatud trükikodade kodulehekülgede linkide juures on ka kõikide liitu kuuluvate ettevõtte ja nende toodangu lühike iseloomustus, samuti on saadaval tarnijate kontaktandmed jmt.

Leheküljele on koondatud hulk trükitööstuse valdkonda puudutavaid uudiseid ja ajakirjanduses ilmunud teemakohaseid artikleid.

Info kodulehel on eesti, vene ja inglise keeles.

Autor: ÄP

Hetkel kuum