Kristina Traks • 13. detsember 2005 kell 22:00

Põllutoetust said ka mets, võsa ja prügimägi

Kontrolli käigus selgus, et muu hulgas küsisid põllumehed toetust ja PRIA seda ka maksis kaasikule, puisniidule, mis tegelikult osutus männikuks, kadastikule, kus kariloomad hädavaevalt käima oleks mahtunud, ja Emmaste valla prügilale.

Toetuse peavad tagasi maksma 351 põllumeest 8881st. Nad saavad PRIA-lt ettekirjutuse ja toetuse tagasimaksmiseks on neil aega 30 päeva. Kes selle aja jooksul oma rahaasju korda ei saa, sellelt nõutakse makstud toetussummad tagasi kohtu kaudu.

Põllumeeste nimesid, keda tagasimakse kohustus puudutab, PRIA ei avalikusta.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai sõnul pidid põllumehed toetust taotledes kinnitama, et suudavad viis aastat hoida põllumaad heas korras.

?Kui kontroll leiab näiteks kolmandal aastal, et tegelikult kasvab nn heas korras põllumaal võsa, siis on PRIA-l õigus makstud toetussummad tagasi nõuda ka varasemate aastate eest,? rääkis Kevvai. ?Me ei kujutaks ju ette ka näiteks, et keegi taotleb lastetoetust lapsele, keda tal ei olegi.?

PRIA peadirektor Mati Ker­mas ütles, et ei osatud näha ette seda, et heas korras põllumaadena deklareeritakse ka maid, kus tegelikult kasvab mets või võsa. Tema sõnul lisandub tõenäoliselt tagasimakseid seoses keskkonnasõbraliku tootmise toetuse ja mahepõllumajandustoetusega, mille saajad otsustatakse järgmisel nädalal.

Kuu aega tagasi ilmnes täiesti juhuslikult, et PRIA oli sel suvel ekslikult 2600 loomapidajale maksnud kokku 10,4 miljonit krooni veisetoetust rohkem, kui tegelikult oleks pidanud.

Ka seda toetust rohkem saanud põllumeestele on PRIA esitanud nõuded ning kolme nädalaga on ülemäärase toetuse tagasi maksnud 900 põllumeest summas 1,3 miljonit krooni.

?Viga oli arvutiprogrammis, nüüd teeme rohkem käsitsi kontrolli, et selliseid asju enam ei juhtuks,? selgitas Kermas. ?Ma ei ole enam milleski kindel ja sellepärast kontrollime üle ka, ega selliseid vigu pole varem toetustega olnud.?

Hetkel kuum