Eda-Liis Kann • 30. jaanuar 2006 kell 22:00

Reklaamiandja saab suurima kontaktiarvu menukatelt internetilehekülgedelt

Kõige populaarsemad internetileheküljed on neti.ee ligi 600 000, delfi.ee 400 000 ja rate.ee 330 000 nädalase külastaja arvuga. Neile järgnevad hot.ee ning ilm.ee, mille külastajate arvud jäävad nädala kokkuvõttes alla 300 000. Ilm.ee külastatavus oli rekordiliselt kõrge külmalaine tõttu, tavapäraselt jääb lehe külastatavus alla saja tuhande.

Üleriigiliste päevalehtede internetilehekülgedest külastatakse kõige enam Postimeest, SLÕhtuleht jääb napilt teiseks ning kolmandal kohal on Eesti Päevaleht. Neil kõigil on üle saja tuhande külastaja.

Üle saja tuhande külastaja on nädalas ka veel internetilehel auto24.ee. Ülejäänud internetikeskkondade nädalane külastajate arv jääb alla 100 000.

TNS Emori projektijuhi Kristina Randveri sõnul on interneti kasutajaskond suurenenud pidevalt. 2005. aasta lõpus kasutas TNS Emori e-seire uuringu põhjal regulaarselt internetti 58% ehk umbes 700 000 6-74aastast eestimaalast. Kasutajaskonna kasvuga on interneti kui reklaamikanali osatähtsus suurenenud ning üha rohkem reklaamijaid valib internetireklaami.

2005. aasta üheksa kuuga panustati internetireklaami 26 miljonit krooni, millega internet oli kõige kiiremini kasvav reklaamikanal, lisas Randver.

Alates eelmise aasta sügisest mõõdab TNS Emor internetikeskkondade kasutajaid veebikeskse lähenemisega ehk TNS Metrixi abil, mis suurendab usaldusväärsust veebilehtede kasutajanumbrite vastu. Kui seni mõõtis iga internetikeskkond ise oma külastatavust ning tulemused polnud omavahel võrreldavad, siis nüüd kasutatakse nii nagu teiste meediate puhul ka siin üha sagedamini kolmanda osapoole pakutavat statistikat. See annab kõigile kasutajatele ühelt poolt võrreldavuse (kasutatakse kõigi veebilehtede puhul samu mõisteid ja tähendusi), teiselt poolt usaldusväärsuse (enam ei mõõda veebileht iseennast, vaid seda teeb keegi mitteseotud osapool).

Delfi müügi- ja turundusjuhi Allan Sombri sõnul on aastaid räägitud vajadusest mõõta ühe süsteemiga veebilehtede külastamist. "Seni on segadust tekitanud asjaolu, et erinevad internetileheküljed on mõõtnud oma kasutajaskonda iseseisvalt ja erinevate tehnikate abil. Nüüd on tulemused paremini võrreldavad, sest kasutatakse ühte mõõdupuud," selgitas Sombri.

Korralik statistika harib Sombri sõnul kõiki turul olevaid osapooli. "Nii saab ettevõte internetileheküljelt või meediaagentuurilt, kes kasutab uut uuringut, professionaalsemat ja erapooletumat teavet selle kohta, kui paljude inimesteni tema reklaam jõuab," selgitas Sombri.

Uuring aitab turundajatel operatiivsemalt jälgida internetilehekülgede kasutajaskonna muutusi, kasutada saab juba eilse päeva infot.

City24 juhataja Marko Veerberki sõnul annab internetilehekülgede kasutusstatistika klientidele parema ülevaate internetipõhistest meediakanalitest. Kasutajate arvud on muljetavaldavad ning ühtne mõõtmisstandard aitab kaasa interneti osakaalu jätkuvale kasvule kogu reklaamiturul.

Kõige olulisem kasu on loomulikult selles, et kui kõik keskkonnad kasutavad sama süsteemi oma kasutajate arvu mõõtmiseks, siis on tulemused võrreldavad. Kui iga keskkond kasutab oma lähenemist, nagu see senimaani on olnud, siis ei saa ka tulemusi võrrelda ega nende baasil otsuseid teha.

Teisest küljest on muidugi keskkondade kasutajate arv vaid üks üldistest näitajatest, mis ei räägi seda, mida kasutaja teeb, kus ta konkreetses keskkonnas käib ja kaua ta seal aega veedab.

Kindlasti ei tohiks unustada seda, et eri keskkondade kasutajate profiilid on samuti erinevad, mis on sageli palju olulisem kui kasutajate absoluutarvu suurus. Seega otsuste tegemisel peaks ettevõtted siiski arvestama konkreetsete reklaamitoodete iseärasustega ning leidma just oma eesmärkide saavutamiseks sobiva lahenduse.

Alates eelmise aasta sügisest mõõdab TNS Emor internetikeskkondade kasutajaid veebikeskse lähenemisega ehk TNS Metrixi abil.

Mõõtmissüsteemiga liitunud veebilehed saavad jälgida oma külastajate, vaadatud lehekülgede või külastuskordade arvu, aga ka näiteks otsisõnu, mida veebilehele jõudmiseks kasutatakse, jne.

Eestis on praeguseks TNS Metrixi kood paigaldatud umbes 60-70 veebilehele. Igal esmaspäeval avaldab TNS Emor kõigile huvilistele eelmise nädala veebilehtede kasutajate numbrid aadressil tnsmetrix.emor.ee.

Hetkel kuum