6. november 2006 kell 7:17

Rahvusvahelised eksperdid hindavad statistikaameti sõltumatust

06.-08. novembrini hindavad sõltumatud eksperdid statistikaameti vastavust Euroopa statistika tegevusjuhisele, teatas statistikaamet.

Euroopa Statistika Programmikomitee kiitis 2005. aastal heaks Euroopa statistika tegevusjuhise (Code of Practice), mille eesmärk on suurendada nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil tehtava riikliku statistika sõltumatust, usaldusväärsust ja kvaliteeti. Samal teemal andis soovitusi ka Euroopa Komisjon.

06.-08. novembrini hindavad Günter Kopsch Saksa statistikaametist, Gerry O'Hanlon Iiri statistikaametist ja Peter Bekx Eurostatist Eesti statistikaameti erialast sõltumatust, volitusi andmete kogumiseks, ressursside piisavust, kvaliteedinõuete järgimist, statistilist konfidentsiaalsust, andmete erapooletust ja objektiivsust ning kättesaadavust ja selgust.

Statistikaameti hetkeseisust ja arenguvajadustest võimalikult objektiivse ja mitmekülgse pildi saamiseks intervjueerivad eksperdid lisaks statistikaameti spetsialistidele ka statistika kasutajate esindajaid Eesti Pangast, ministeeriumidest, äriringkondadest, ülikoolidest ja meediast.

Igal intervjueeritaval on suurepärane võimalus kohtuda Euroopa statistikasüsteemi tipptegijatega, anda soovitusi statistikaameti arendamiseks ja saada kohe ka ekspertidelt tagasisidet. Intervjuudes välja öeldud mõtted ja ettepanekud on aluseks ekspertide poolt hindamise lõpus koostatavatele tegevussuunistele, mille rakendamist hakkab jälgima Eurostat.

Hetkel kuum