Ain Alvela • 14. november 2006 kell 22:00

Instrutec kui tipptehnika paraad

Kaheteistkümne aasta jooksul on Instrutec saanud Eesti messikalendris kindla koha, olles Tallinnas peetavate messide seas üks pikaajalisemaid ja stabiilsema klientuuriga. Ilmselt peitubki Instruteci edu sihipärases orientatsioonis üha paremale arengujärjele jõudvatele tööstusettevõtetele.

Instrutec on väljundiks tootmisseadmete ja -liinide maaletoojatele, et kindlustada olemasolevaid sidemeid Eesti tootjatega ja sõlmida uusi. Ega asjata väida messil osalenud firmade juhid, et lõviosa suurematest tarnelepingutest sõlmitakse just Instrutecil.

Metallitööpinkide müügiga tegelev OÜ Ama-Prom, kes osalenud Instrutecil kõigil aastail, on müünud 270 tööpinki, sealhulgas 80 komplektset lahendust. Firma tegevdirektori Tõnu Tibbingi sõnul on messid sellele tublisti kaasa aidanud, kuigi põhiline on pidev suhtlemine klientidega.

Viimasel neljal aastal on Instruteci lülitatud kõrg-, kutse- ja ametikoolide õpilastele mõeldud nn õpperalli programm. Viimane teenib eelkõige kutsehariduse ja tehniliste erialade populaarsuse suurendamise eesmärki. Koolidele on välja käidud võimalus saata terved klassitäied õppureid tasuta ja meistrite juhtimisel messi väljapanekutega tutvuma.

Eesti Näituste arendusdirektori Siimu Loogma sõnul on tehnikamess tänavu nii osalejate arvu kui ka näitusepinna poolest sama, mis eelmistelgi aastatel.

"Ega registreerimisel me eriti küsi, mida sensatsioonilist keegi messile näitama tuleb," tõdeb Loogma. "Põhiliselt on nii, et messile välja pandavad seadmed on tegelikkuses juba kellelegi maha müüdud või on tehingud vormistamisjärgus."

Kolmandat aastat väljapanekuga Instrutecil osaleva Mark-Line Systemsi tegevjuht Jaanus Viilmaa tõdeb, et otseselt rahas on messi kasutegurit raske hinnata, kuigi raha teenimine on kokkuvõttes eesmärk.

"Messil tekib huvitavaid tutvusi, mis alles aastate pärast tulemusi annavad," selgitab markeerimisseadmete müügifirma juht. "Küll on juhtumeid, et kunde tuleb meile ja ütleb: kahe aasta eest Instrutecil kohtusime, näe, tahaks nüüd seda ja seda osta. Instrutec on koht, kus ennast näidata ja teisi vaadata.

"Instrutec toimib enesetutvustamise kanalina hästi, seda enam, et ega Eestis olegi teisi sellise formaadiga üritusi, kuhu meie firma sobiks," räägib Viilmaa. "Kuigi Eesti on väike, ei tea kõik kaugeltki kõigist kõike. Mess on just õige koht, kus saab näha nii oma kliente kui ka konkurente."

Tööstusseadmete demonstreerimise ja sellega koos kogu Instruteci korraldamise muudab keeruliseks asjaolu, et tööpingid ja tootmisliinid on rasked ja kogukad.

Messisaalid tuleb varustada piisava elektripinge, vee ja suruõhuga ning püüda võimalikult optimaalselt tippkoormusi hajutada. Näiteks laserkeevituse jaoks on hädavajalik kohtventilatsiooni paigaldamine. Saalidesse tuleb paigaldada kraanad, millega seadmed paika tõstetakse. Seejärel monteeritakse need töökorda ja häälestatakse. Kogu sellele tegevusele kulub pea nädal.

"Kõik see on ühtekokku üks paras keemia, sellepärast võtabki Instruteci ettevalmistamine teiste messidega võrreldes kauem aega," selgitab Siimu Loogma. "Ja kui üritus läbi, järgneb täpselt vastupidine tegevus." Loogna kinnitab, et kuigi eksponentide seisukohast pole Instrutec odavaimate messide killast, ei ole selle näitusepinna hinnad keerulise ettevalmistustöö tõttu kallimad. "Küll on korraldaja vastutus tavalisest suurem," möönab ta.

Hetkel kuum