23. november 2006 kell 8:15

Ministeerium ostab 66 mln krooni eest HIV ravimeid

Sotsiaalministeerium alustab sel nädalal hankeid HIV ravimite ostuks 2007. aastaks.

Novembrikuu seisuga on Eestis 5601 HIV nakatunut, nendest vajab hetkel antiretroviirusravi 450 inimest, teatas sotsiaalministeerium.

Esimeses etapis hangitakse nelja erinevat ravimit, mille varud lõppevad 2007. aasta esimese kvartali lõpuks. Hanke kogusumma on 16 miljonit krooni. Teiste ravimite ostuvajadust hinnatakse järgmise aasta esimeses kvartalis. Kokku kasutatakse Eestis ca 15 erinevat HIV ravimit.

Ravi tagamine kõikidele abivajajatele on ülimalt oluline, kuna sellel on oluline mõju epideemia levikule, patsiendid on võimelised pikka aega ühiskonnas toime tulema ja sellega säästetakse paljusid teisi tervishoiukulutusi.

Kahe hanke liigiks on rahvusvaheline avatud pakkumismenetlusega hange ja kahe hanke puhul siseriiklik avatud pakkumismenetlusega hange.

Antiretroviirusravi koosneb tavaliselt kolmest komponendist ja maksab keskmiselt 80 000 krooni aastas ühe patsiendi kohta. Järgmise aasta kulu ulatub 50 miljonit kroonini, kuid see võib suureneda sõltuvalt patsientide arvust. Kuna Global Fund’i välisabi Eestile lõppeb 2007 aasta kolmandas kvartalis, tuleb edaspidi kogu raviks vajaminev ressurss leida riigieelarvest. Global Fund’i toetus on hetkel 9 miljonit krooni aastas.

Umbes 6-7 aasta jooksul alates nakatumisest hakkab suur osa HIV positiivsetest vajama antiretroviirusravi, seega on lähiaastatel oodata patsientide arvu tõusu mitme tuhandeni patsiendini, sest suur osa tänastest HIV positiivsetest patsientidest nakatus juba 2001-2002 aastal. Alates 2005 aasta algusest on ravi vajavate patsientide hulk kasvanud 450%.

Hetkel kuum