30. november 2006 kell 9:42

Vangivalvurid ei tohi enam rihma kanda

Valitsus tegi muudatusi vanglaametnike vormiriietust puudutavas korras.

Võrreldes kehtiva määrusega jäetakse vormiriietuse elementide loetelust välja mõned senikehtinud vormiriietuse elemendid nagu näiteks blusoon ehk värvliga tuulepluus ja vöörihm. Uuteks vormiriietuse elementideks on sõrmkindad, polo ja poolmantel.

Samuti on loobutud aastaajast sõltuvast vormiriietusest ja hooajavormiriietusele ülemineku aja määramisest ning võimaldatakse ametnikel endil valida ilmastikuoludele vastav vormiriietus. Muutuvad ka eraldusmärkide kirjeldused ning nende materjalid.

Vanglaametniku ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord esitati vangistusseaduse § 147 alusel ning lähtudes § 116 lõigetest 2 ja 5.

Hetkel kuum