Agnes Ojala • 20. märts 2007 kell 9:18

Kruuda võitis vaidluse Rae valla vee-ettevõttega

Magusatootja Kalev suuromanik Oliver Kruuda võitis Harju maakohtus vaidluse Rae valla vee-ettevõtte Elvesoga, kes nõudis Kalevilt põhjendamatult suuri kanalisatsioonitasusid.

Kalev esitas 2005. aasta detsembris Elveso vastu hagiavalduse, kuna viimane nõudis ettevõttelt põhjendamatult suuri heitvee kanaliseerimistasusid ning ähvardas vastuolus seaduse ja sõlmitud lepinguga tõkestada Kalevi heitvee ärajuhtimist, teatas Kalev börsile.

Harju maakohus leidis, et Elvesol ei olnud õigust Kalevi heitvee ärajuhtimist tõkestada ning et Kalevil oli õigus saada heitvee ärajuhtimise teenust Elvesolt ainult vastavalt Rae vallavalitsuse määrusega kehtestatud hindadele. Elveso poolt nõutud saastetasu ei ole ettenähtud korras kehtestatud ning sellise tasu nõudmiseks Kalevilt puudus alus.

Elveso kui Rae valla ametlik vee-ettevõte on kohustatud vallas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendama nii, et reovee saaks ära juhtida kõigilt vallas olevatelt kinnistutelt. Seega peaks just Elveso arendama oma puhastusseadmed sellise võimsuseni, mis võimaldab teenindada ka Kalevit.

Kuna Rae vald ei ole oma puhastusseadmeid vajaliku võimsuseni arendanud, pidi Kalev edaspidiste heitveevaidluste vältimiseks rajama oma eelpuhastusseadmed, mis valmivad sel aastal.

Kohtuvaidluse käigus pakkus Kalev Elvesole võimalust lahendada vaidlus kompromissiga. Kuigi Kalev pakkus välja variandi, et rajab ise eelpuhastusseadmed, Elveso ettepanekut vastu ei võtnud.

Hetkel kuum