15. mai 2007 kell 11:26

Linnahalli ala hoonestuskonkursile ei laekunud ühtegi pakkumist

Linnahallile ja seda ümbritsevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise konkursile ei laekunud ühtegi pakkumist.

"Nüüd tuleb analüüsida konkursitingimusi ning seejärel langetada otsus edaspidiste sammude osas," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Samas on ranged ja väga täpsed tingimused sellise mahuka objekti puhul iseenesest mõistetavad, et tagada ühe peaeesmärgi - linnahalli kordategemise - saavutamine."

Lähtuvalt linnavolikogu 21. detsembri 2006. aasta otsusest tahab linnavalitsus seada hoonestusõiguse Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20E, Mere pst 20d, Logi tn 7 ja Logi tn 9 kinnistule. Kinnistute kogupindala on ligi 8,4 ha. Neist suurimal, Mere pst 20 kinnistul asub Linnahall, teised kinnistud on hoonestamata.

Enampakkumisel oli hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks 60 363 666 krooni ning hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat.

Linnahalli alale hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on leida arendaja, kes renoveeriks kompleksi moodsaks rahvusvahelisel tasemel konverentsi- ja kontserdikeskuseks.

Vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kohustub hoonestaja Linnahalli ja sellega külgnevate kinnistute alale detailplaneeringu koostama ning uushoonestuse ideelahenduse saamiseks ja Linnahalli rekonstrueerimiseks arhitektuurikonkursi korraldama.

Tallinna linnavalitsus on kinnitanud Linnahalli konverentsikeskuseks rekonstrueerimise ruumiprogrammi, arhitektuursed nõuded ning üldised kasutustingimused.

Linnahalli kui silmapaistva arhitektuurimälestise renoveerimiseks seatud muinsuskaitse eritingimused kindlustavad nii hoone välisilme kui ka sisemuses kõige väärtusliku säilimise.

Hetkel kuum