Mariliis Pinn • 28. mai 2007 kell 10:26

Tallinn annab korteri perekond Xile

Tallinna Linnavalitsus on saatnud volikogule heaks kiitmiseks eelnõu, mille kohaselt antakse kolmetoaline korter üldpinnaga 63,5 m2 aadressil Paldiski mnt 181 üürile inimesele, keda tähistatakse eelnõus x-dega.

Eelnõust nähtuvalt koliksid sellesse korterisse veel neli pereliiget, kuid ka nende nimede asemel on eelnõus x-de jada. Siiski on eelnõust võimalik järeldada, et tegu on politseiniku ja tema perega, teatas Isamaa ja Res Publica Liit.

Isamaa ja Res Publica Liidu Tallinna Linnavolikogu fraktsioon toetab linna eluruumide eraldamist politseinikele ametikorteriteks, taunides aga salatsemist korterisaaja isiku ümber – olgu tegu politseiniku, endise sundüürniku või kellegi kolmandaga. Et linna eluruumide kasutusse andmine ka politseinikele peab toimuma läbipaistvalt, tõestas aastatetagune juhtum, mil ametikorter eraldati Tallinna toonasele politseiaseprefektile, kel puudus selleks tegelik vajadus.

IRL linnavolinikud märgivad, et antud juhul võiks ametikorteri saava politseiniku isiku varjamine olla veel kuidagi mõistetav, kui ta töötaks kaitsepolitseis või muus sarnases teenistuses. Küll on aga teada, et tegemist on Põhja politseiosakonna korrakaitsetalituse vanemkonstaabliga, kes linlastele oma töö tõttu niigi nähtav.

„Et volikogu peab hääletama korteri eraldamist isikule, kelle nime keeldutakse volinikele välja ütlemast, näitab linnavalitsejate soovi suruda volikogu kummitempli rolli, kes kuulekalt vormistab kõik linnavalitsusest laekunud materjalid,” lausus IRL Tallinna volikogu fraktsiooni esimees Matti Tarum. ”Kui nii edasi, siis varsti näeme eelnõusid, kus ka vanalinna väärtuslike korterite uued omanikud on kodanik Y või osaühing Z.”

Hetkel kuum