Agnes Ojala • 26. juuli 2007 kell 10:26

Valitsus eraldas pronksisündmustel tekitatud kahjude hüvitamiseks veel 8 miljonit

Valitsuse tänasel istungil otsustati valitsuse reservist eraldada rahandusministeeriumile 26.-28. aprillini toimunud massiliste avaliku korra rikkumiste käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamiseks 8 miljonit krooni.

Eelnõu kohaselt eraldatakse valitsuse reservi vahenditest 8 miljonit krooni Tallinnas ja Jõhvis pronkssõduri teisaldamisest ajendatud massilise avaliku korra rikkumise käigus toimunud rüüstamise, purustamise, süütamise ja muu sellise tegevusega füüsilistele ja juriidilistele isikutele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamiseks ning kahjunõuete omandamiseks, oli kirjas valitsuse kodulehel.

Valitsus hüvitab sellega vaid otsese varalise kahju ja seda ulatuses, mis on vajalik korrarikkumisele eelnenud olukorra taastamiseks. Hüvitamisele ei kuulu mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu. Kahju hüvitatakse tegelikule kahju kannatanule ehk rüüstatud, purustatud, süüdatud ja muu sellise tegevusega kahjustatud vara omanikule või tegelikule kulu kandjale, kes tasus endise olukorra taastamiseks tehtud korrastustööde eest.

Hetkel kuum