1. august 2007 kell 5:51

Kinnisvarafirmad paigaldavad Saaremaal omavoliliselt reklaamplakateid

Saarte Teedevalitsus on palunud mitmel Saaremaa kinnisvarafirmal võtta maha teekaitsevööndisse kooskõlastust omamata paigaldatud reklaamplakatid.

Saarte Teedevalitsuse liiklusohutuse juhataja Aivo Tasase andmetel tehti juuli keskpaigas neljale kinnisvaraga tegelevale Saaremaa firmale ettekirjutus valesse kohta paigaldatud (reklaam)siltide eemaldamiseks, kirjutas Oma Saar.

„Neil on siltide maha võtmiseks aega 19. augustini,“ selgitas Tasane, „kui nemad seda ei tee, võtame sildid ise maha.“

Oma Saarel õnnetus eile kontakteeruda kolme kinnisvarabürooga. Kõikide esindajad kinnitasid, et peavad teedevalitsuse ettekirjutust õigustatuks ning tegelevad probleemi lahendamisega. Mõnel juhul oli tegemist paarimeetrise eksimusega, teisel juhul tehti viga teadlikult, sest arendajale on kasulik, kui tema reklaam on nähtaval kohal teepervel.

Tasase sõnul teedevalitsus seni ühtegi erandit kooskõlastuste asjus teinud ei ole. „Kui ühele lubame, tahavad ka teised,“ kirjeldas Tasane laviiniefekti, mis tõenäoliselt tekib, kui lubada kaitsevööndisse reklaamplakateid.

Varasemalt pole liiklusohutuse juhataja sõnul kinnisvarafirmadele vastavasisulisi ettekirjutusi tehtud. Küll aga olevat mõned aastad tagasi olnud probleemiks isetehtud ja paigaldatud turismitalude viidad. Tasase sõnul olevat see küsimus üldjaolt siiski kontrolli alla saadud. „Tänapäeval pannakse ametlikke suunaviitasid,“ märkis ta.

Hetkel kuum