10. september 2007 kell 7:25

Majanduskasv aeglustub

Esialgsetel andmetel kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2007. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,6%, teatas statistikaamet.

SKP oli jooksevhindades 60,9 miljardit krooni ja 2000. aasta püsivhindades 43,2 miljardit krooni. SKP kasvu aeglustumist mõjutasid mõnevõrra väiksem sisemajanduse nõudluse ja tegevusalade lisandväärtuse kasv ning märkimisväärselt aeglustunud kaupade ekspordi ja impordi kasv.

Samuti avaldasid püsivhindades arvestustele olulist mõju viimastel kvartalitel tõusnud hinnad. Kuigi sisemajanduse nõudlus kasvas püsivhindades veel suhteliselt kiiresti (12,6%), on see võrreldes eelmise aasta kvartalitega aeglustunud. Sisemajanduse nõudluse komponentidest kasvasid eratarbimiskulused 12%, mis on eelnenud seitsme kvartali madalaim tulemus. Samal ajal kasvasid põhivara investeeringud kiiresti (21,8%).

Eratarbimiskulutuste kasvu pidurdas II kvartalis kõige enam toiduainetele, jookidele ja tubakale (eriti alkohoolsetele jookidele ja tubakale) ning rõivastele ja jalanõudele tehtud kulutuste vähenemine. Samuti vähenesid transpordile tehtud kulutused. Kõige enam suurenesid kulutused vaba aja ja kultuurikaupadele. Põhivara investeeringute kasvu mõjutas peamiselt valitsemissektori ja kodumajapidamiste sektori investeeringute suurenemine.

Tegevusaladest mõjutasid SKP kasvu kõige enam, nende suurema osatähtsuse tõttu kogulisandväärtusest, töötlev tööstus, finantsvahendus, hulgi- ja jaekaubandus, veondus, laondus ja side ning ehitus. Samal ajal aeglustus märkimisväärselt hulgi- ja jaekaubanduse ning ehituse tegevusala lisandväärtuste kasv püsivhindades. Hulgi- ja jaekaubanduses aeglustus hulgikaubanduse ja mootorsõidukite müük. Ehituse kasvu pidurdas ehitusmahu ja ehitusettevõtete käibe kasvu vähenemine. Lisaks mõjutas nimetatud tegevusalade kasvu püsivhindades ka kiire hinnatõus. Lisandväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahel tegevusalal - põllumajanduses, jahinduses ja metsamajanduses ning kalanduses.

Tänavu II kvartalis jätkus juba eelmise aasta alguses alanud kaupade ekspordi kasvu aeglustumine. Kaupade eksport kasvas püsivhindades vaid 0,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kaupade ekspordi kasvu aeglustumist mõjutasid olulisel määral mineraalsete toodete (naftasaadused, kütteõlid jms) ning masinate ja seadmete ekspordi vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Teenuste eksport kasvas 11,5%. Lisaks ekspordimahtude kasvu aeglustumisele ja osa kaubagruppide puhul ka vähenemisele, mõjutasid püsivhinnas ekspordi kasvu aeglustumist oluliselt kasvanud ekspordihinnad. Samuti jätkus kaupade impordi kasvu aeglustumine. Kaupade import kasvas püsivhindades vaid 1,7%, kusjuures kasvu aeglustumist mõjutas jällegi kõige enam mineraalsete toodete ning masinate ja seadmete impordi vähenemine. Teenuste import seevastu kasvas aga 14,6%.

Lisandväärtuste kasv tegevusalati 2000. aasta püsivhindades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, II kvartal 2007

Hetkel kuum