28. oktoober 2007 kell 22:00

Avanes LIFE+ programmi taotluste voor

Keskkonnaministeerium alustas keskkonnakaitseks suunatud projektitaotluste vastuvõtmist euroliidu LIFE+ programmi raames.

LIFE+ programm rahastab projekte, mille eesmärk on looduskaitse, keskkonnapoliitikate väljatöötamine (prioriteedid on kliimamuutus, vesi, õhk, pinnas, linnakeskkond, müra, kemikaalid, keskkond ja tervis, loodusvarad ja jäätmed, metsad, innovatsioon, üldine strateegia) või keskkonnaalane teavitustöö. Minimaalne kaasrahastamise määr on 50% (üksikutel, Euroopa seisukohalt prioriteetseid liike ja elupaiku käsitlevatel erandjuhtudel vähemalt 25% ning LIFE+ keskkonnapoliitika ja -juhtimise komponendi tulutoovate projektide puhul vähemalt 30%) kogu projekti eelarvest.

Soovitatavalt peaks taotletav toetuse maht ületama viis miljonit krooni (lisandub kaasfinantseering).

Autor: Annika Vahersalu

Hetkel kuum