4. detsember 2007 kell 22:00

Treeneri abiga edukaks

Eileen Sandquist Potamosel New Yorgist on selja taga edukas 24aastane karjäär IBMi tippjuhina müügi alal ning mitu kõrgharidust. Mingil ajal tundis naine, et see elu, kus kõik oli nagu näiliselt olemas, ei pakkunud talle enam rahuldust. Järgnes viis aastat rahutuid ja raskeid eneseotsinguid ning siis leidis Eileen - isikliku nõustaja abiga - uue karjääri psühhoanalüütikuks õppides ning sealt edasi järgnes lisaerialana coaching. "Juba IBMi ajal tegelesin vähesel määral coaching'uga, kui lahendasin klientide probleeme IBMi metoodika järgi - see lõi hea aluse nii psühhoanalüütiku kui ka coach'i karjäärile," ütleb ta nüüd.

Coach hoiab klienti valitud teel, julgustab ja juhatab, nähes klienti ja tema probleeme teise nurga alt kui klient ise. Coach ei loe paberilt maha valmis lahendusi, ta sünteesib neid elust ja olukordadest ning infost, mida ta kliendilt saab. Kõik otsused peab aga inimene ise vastu võtma, võttes nende eest ka täieliku vastutuse. "Coaching ei kirjuta inimestele ette, mida nad tegema peaksid. Coaching aitab neil oma elus selgust saada ja seda kontrollida, aitab neil hinnata hetketegevusi nende elueesmärkide, unistuste, väärtuste ja kavatsuste valguses. See annab neile uusi valikuid ja viib neid muutustele. Coaching aitab inimestel ületada neid mentaalseid blokke, mida nad pidasid ületamatuks," on kirjas Columbia Ülikooli coaching-eriala tutvustavas bukletis. ICF kirjeldab coaching'ut kui interaktiivset protsessi, mis aitab indiviididel ja organisatsioonidel areneda kiiremini ja saavutada rohkem rahuldust pakkuvaid tulemusi.

Paraku üks suuremaid takistusi soovide täitumisel on see, et me ei tea, mida me täpselt tahame. Tihti tehakse suured karjääri või isiklikku elu puutuvad otsused kellegi lähedase nõuandel, avalikkuse survel või meedia mõjutusel. "Nad nimetavad üht eesmärki, kuid sügaval sisimas tahavad nad tegelikult midagi muud ja nad isegi ei teadvusta enesele seda," seletab Eileen Sandquist Potamos oma seanssidel üleskerkivaid probleeme. "Me hakkame tööle selle teadliku tasandiga, eesmärgiga. Paari nädala pärast on selge, et midagi on viltu. Ma kontrollin, kas eesmärk on ikka samaks jäänud, ja kui on - siis ma võin öelda, et näiteks viimased kolm nädalat oleme me rääkinud, mida tuleks eesmärgi saavutamiseks teha ja ma näen, et miski takistab sind neid asju tegemast. Mis võiks see olla? Ja kui me siis hakkame neid tegevusi ja samme üksipulgi lahti harutama, võib selguda, et neile ei meeldi need tegevused või sammud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Keegi ütles neile, et see on see, mida nad peaksid tegema, kuid see pole tegelikult see, mida nad ise tahaksid. Ja nüüd on see välja tulnud …" Siin tulebki appi coach'i professionaalne koolitus, mis annab vahendid, kuidas segaduses klienti aidata.

Lihtsamad neist on mitmesugused küsimustikud: pane kirja kümme tegevust, mida sul meeldib kõige rohkem teha; nüüd pane kirja kümme tegevust, mida kõige vähem meeldib teha. "Ja siis me saame arutada - kuidas on selle eesmärgiga, selle töökohaga, kas need kümme asja sisalduvad selles, mitu neist. Ja see võib olla väga valgustav, sest näiteks kümme kõige ebameeldivamat tegevust ja ainult üks meeldiv võivad sisalduda selles eesmärgis! Ja see avab tõepoolest silmad."

Kuidas valida endale isiklikku nõustajat? Coaching kui distsipliin on pidevas arenemises ja nii on ka head nõustajad. Tavaliselt on tipp-nõustajatel ka omad nõustajad, vahel ka mitu. Coaching eeldab pidevat arengut, mille eeldus on olla avatud. Eileen ütleb, et väga oluline on oskus kuulata ja tõesti "kohal olla" oma kliendi jaoks. Ja muidugi isiklik inimlik sobivus mängib suurt rolli. "Minu jaoks on ka väga oluline, kas minu coach'il on endal coach. Sest kui on, siis tean, et ta on ka ise pidevas arenemises. Vähetähtis pole ka see, et siis saab ta turvalises keskkonnas maha laadida neid tundeid, mida mina temas tekitan." Nimelt saab enamik selle eriala esindajaid kokku regulaarsetel kohtumistel, kus kuulatakse ja arutatakse (loomulikult anonüümselt) ka teineteise "raskeid" kliente. Coach'idel on ka tava, et üksteist nõustatakse tasuta.

Coaches have to walk their talk, öeldakse nende kohta ja siin petta ei saa. Hea isiklik nõustaja evib suurel hulgal hoolivust ja siirast huvi teise inimese vastu, ta on positiivne ja elab ise nende põhimõtete järgi, mida ta õpetab. Ei ole võimalik olla coach, kui inimene on vingus ja morn, kaebleb ja süüdistab oma hädades teisi, sildistab ja räägib teistest halvasti. Rohkem kui ükski teine amet eeldab coaching, et inimene, kes teisi aitama hakkab, on ise juba teatud tasandile jõudnud.

Eileen ütleb, et kuigi ta tegeleb nii ärinõustamise kui ka karjäärinõustamisega, on viimane talle südamelähedasem, aidata inimestel teha täispööret ühelt ametilt teisele. "Mulle meeldib aidata inimestel ennast uuesti leida. Mul on suured kogemused ärimaailmast, see aitab. Ka on uut karjääri planeerivad inimesed keskmisest aktiivsemad, tegudele suunatud, sa ei pea nendega töötades mägesid liigutama."

Eileen arvab, et 3-4 eri ametit elu jooksul ära pidada on muutumas normiks.

"Me ju elame nii kaua, 90 kuni 100 aastat. Sa ei saa ju 80 aastat ühte ja sama ametit pidada, sa läheksid hulluks! Näiteks võtame minu isa. Tal ei ole ülikooliharidust. Ta alustas mehaanikuna tänavapuhastusautode peal. Siis töötas ta aastaid Wall Streeti finantsasutustes müügimehena, ta sai oma litsentsi ja puha. Kui ta pensionile jäi, õppis ta keevitamise ära ja tegigi seda käelist tööd. Lisa teenis ta börsile investeerimisega. Nüüd tegelebki ta täisajaga investeerimisega. Ja see on mees, kel pole ülikooliharidust!

Minu jaoks oli ta suur eeskuju."

Mis eristab coach'i teistest ametitest? Coach ei ole terapeut ega konsultant, ta pole ka õpetaja või nõunik, kuigi kõikidel neil ameteil on ühisjooni coaching'uga.

Treenimisel ja õpetamisel jagab ekspert oma teadmisi õpilasele. Coaching'us ei ole coach see, kellel on olemas kõik vastused, vaid coach esitab küsimusi. Coach ja klient on samal tasemel. Teraapiad lahkavad mineviku probleeme, püüdes neid lahendades olevikus olemist meeldivamaks muuta. Coaching kaardistab olevikku ja on suunatud tulevikku.

Ärimaailmas on levinud ka mentorlus, kui kogenud erialainimene koolitab välja nooremat kolleegi. Coach ei pea olema asjatundja kliendi töö spetsiifikas - klient peab teadma oma eriala, mitte coach. Coaching on inimeste arengul ja info vahetusel põhinev elukutse, mille juured on ärinõustamises ja mitmesugustes juhikoolitustes. Teisalt kasvas coaching välja patsiendikesksest psühhoteraapiast ja mitmesugustest isiksuse arendamise metodoloogiatest.

Isiklikul nõustamisel on mitmeid alajaotusi - ärinõustamine, juhinõustamine, tervisenõustamine, isiklik ehk igapäevaelu nõustamine (life coaching), viimasel ajal on avastatud ka päris kitsaid nišše nagu näiteks emade, laste, tähelepanuhäiretega ettevõtjate, isegi lasteaialaste nõustamine, kes kandideerivad prestiižsesse erakooli (kuhu sissesaamine on omaette teadus).

Ameerikas armastatakse paljude asjade kohta öelda, et see on best kept secret, coaching on seda kahtlemata. Inimesed loovad ise oma elu ja coach aitab neil luua sellise elu, nagu nad soovivad. Intellektuaalsest arusaamisest ei piisa, muutuseks on vaja tegusid. Pole olemas läbikukkumist - kui sa kohe ei saavuta seda, mida tahad, leiad teise tee. Läbikukkumine väljendab seda, et sa pole veel edu saavutanud.

* Algset sporditerminit "coach" on raske eesti keelde tõlkida, sest ta sisaldab praegu palju enamat kui lihtsalt "treener", mida sõnaraamat annab. Kasutaksin parema leidmiseni väljendit "isiklik nõustaja" - see vähemalt avab selle ameti sisu.

Ms Potamos töötas minu firmaga kui tippjuhtide nõustaja (Executive Coach).

Ta aitas tippjuhtkonnal märgatavalt suurendada produktiivsust ja sooritust. Tuues kaasa oma suured kogemused eelarve alal, aitas ta finantsdirektoril firmas sisse viia muudatused maksuküsimustes. Üks teine firma sai jälile põhjusele, miks raha firmast välja voolab. Tema abiga sai paika ka plaan, kuidas rahalisest madalseisust välja tulla.

Töötades organisatsioonis inimestega nii individuaalselt kui ka grupis, aitab ta parandada nende sooritust ja omavahelist koostööd. Tal on suurepärane huumorimeel ning selge plaan, kuidas jõuda tulemusteni. Tema tugevus on teadmistes ja strateegiates. On suur nauding töötada temaga koos ning jälgida, kuidas ta saavutab inimeste elu muutvaid tulemusi.

Juba esimese kuu jooksul mõistsin ma tänu oma ärinõustajale (Business Coach) väga selgelt oma eesmärki. Enne seda töötasin ma ööd ja päevad, et lõpetada kõike seda, mida olin ette võtnud. Nüüd teen ma ainult seda, mis viib mind minu tõelisele eesmärgile lähemale. Ma näen oma mitme aasta taguseid unistusi teoks saamas.

TNT Eesti juhina töötades kasutasin ise coach'ina Aivar Hallerit. Coach on juhile kui sparringupartner tennises. Tihti on nii, et käid oma mõtetega ringi, aga rääkida ei saa neid õieti ei töökaaslastele ega kodustele. Kõrvale on vaja usaldusväärset, kogenud inimest, kes kuulaks ja aitaks oma küsimustega kaasa sellele, et sa suudad oma mõtetes selgusele jõuda. Coach on kui peegel, kes aitab ennast analüüsida, milleski selgusele jõuda ja kiirendab sellega näiteks mingite otsuste vastuvõtmist.

Kindlasti ei tohi coaching tekitada sõltuvust. Coach'i roll on abistada inimest iseseisvumisel, julgustada oma ideid ellu viima.

Tundub, et umbes 90% Eesti juhtidest pole coach'i teenuse kasutamiseks veel valmis - arvatakse, et pole kelleltki õppida. Ega kedagi vägisi õpetada saa.

Ise leidsin sel suvel, et on paras aeg coach'ina oma juhikogemust rakendada. 2/3 klientidest on eri organisatsioonide juhid ja võtmeisikud, 1/3 tööd teen heategevuslikul eesmärgil: väikese tasu eest nõustan keskkoolide õpetajaid ja vanemate klasside õpilasi. Miks? Kõik saab alguse koolist. Ka õpetaja peab mõtlema isikliku arengu peale, looma keskkonna õpilastele eneseleidmiseks. Õpilastel on oluline mõista, mida nad tõeliselt soovivad - et nad ei läheks õppima erialasid, mis praegu on populaarsed, vaid valiksid kohe õige tee.

Minu kui coach'i ülesanne on julgustada inimesi mõtlema enda peale ja pidevalt edasi arenema. Ka mulle on iga inimesega kohtumine uus väärtuslik kogemus. On suur rõõm, kui suudad kellegi tõeliselt raskest olukorrast välja aidata.

Kuna pakun klientidele ka supervisiooni (tööjuhtumite analüüsi ja töönõustamist), siis kasutan coaching'ut ühe supervisiooni alameetodina. Seda teenust kasutavad väga erinevate ametite esindajad: tipp-, kesk- ja esmatasandi juhid (sõltumata valdkonnast), spetsialistid, kelle töö on seotud teiste inimeste aitamisega (konsultandid, terapeudid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, arstid, erikoolide õpetajad, noorsootöötajad jm). Sooliselt on praegu minu klientideks rohkem naised.

Proovime selle läbi ja otsime just sellele kliendile kõige sobivamaid ja tulemuslikumaid eneserealiseerimise vahendeid. Seejärel toimub treenitu rakendamine igapäevaellu ja tagasiside. Kogu protsessi pikkus (kordade hulk) lepitakse kliendiga kokku vastavalt eesmärgile.

Fotod: Kärt Ulman

Autor: Kärt Ulman

Hetkel kuum