12. detsember 2007 kell 16:47

Uuring: Eesti kulutab perele euroliidu keskmisest rohkem

Statistikaameti kogumiku „Sotsiaaltrendid 4“ esitlusel rääkis rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Urve Kask, et Eesti kulutused perekonnale ja lastele on tunduvalt suuremad kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Kask märkis, et Eesti väärtustab perekonda ja lapsi. "Eestis on prioriteet perekond ja lapsed, EL keskmisest on Eesti kulutused sellele valdkonnale tunduvalt suuremad," ütles Kask. Ka Taani ja Luksemburg on ses valdkonnas eesrinnas.

Kask rääkis, et Eestis on tööhõive kasuga paranenud sotsiaalne olukord. Pikaajalise töötuse, mitte-töötavate leibkondade ja lastega (0-17 aastat) mitte-töötavate leibkondade osatähtsus on vähenenud.

Hetkel kuum