21. detsember 2007 kell 13:48

Üliõpilased valisid valitsuse tudengisõbraks

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) valis 2007. aasta tudengisõbraks Eesti Vabariigi valitsuse, kes nende meelest on enim panustanud üliõpilastesse ja kõrgharidusse, samuti tegevuse eest õppetoetuste seaduse ettevalmistamisel.

"Valitsus ja ministeeriumid kaasasid sellel aastal aktiivselt üliõpilasi neid puudutavate otsuste väljatöötamisse. Loodame, et see jätkub ka 2008. aastal, aprillis peaks valmima üliõpilastele toimetulekut kindlustav õppetoetuste seadus,” sõnas EÜLi juhatuse esimees Eimar Veldre EÜLi pressiteates.

Aasta sündmuseks üliõpilaspoliitikas sai Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna võitlus õppemaksude tõstmise vastu, mis ületas seaduses ettenähtud piire. Kuigi üliõpilaskond ei suutnud oma tegevusega õppemaksude tõusu ära hoida, tekitas see nii meedias kui ka laiemas avalikkuses vastukaja.

Aasta üliõpilaskonnaks valiti Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilaskond tänu oma aktiivsele osalusele nii tudengipäevade korraldamises kui ka EÜLi tegevuses.

Aasta sündmuseks tudengielus valiti Tallinna linnavalitsuse toetusel toimunud Tallinna Tudengimaja avamine.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti üliõpilaskonda. EÜLi peamine eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.

Hetkel kuum