Agnes Ojala • 10. jaanuar 2008 kell 7:53

Saue vallavalitsuse otsus sunnib Trigon PD plaane edasi lükkama

Trigon Property Development (TPD) on sunnitud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku edasi lükkama, kuna Gate Tallinna arendust puudutava detailplaneeringu arutelu toimub jaanuari asemel veebruaris.

12. detsembril 2007 avaldatud börsiteate kohaselt kavandati TPD aktsionäride erakorralise üldkoosoleku toimumine 2008. aasta veebruari alguseks tingimusel, et Gate Tallinna arendust puudutav detailplaneering on Saue valla volikogu poolt vastu võetud. Nimetatud volikogu istung pidi toimuma 2008. aasta jaanuari lõpus, teatas ettevõte börsile.

Saue vallavalitsus otsustas siiski, et Gate Tallinna detailplaneeringu osaks olev leping teedevõrgu väljaehitamiseks Saue valla, Saku valla, Chester Univarsal'i ja maanteeameti vahel, esitatakse volikogu istungile nõusoleku saamiseks eraldi, enne detailplaneeringu vastuvõtmist. Seega peab enne lepingu allkirjastamist vallavanema poolt lepingu allkirjastamiseks nõusoleku andma volikogu, mille istung on planeeritud 24. jaanuarile.

Eeldusel, et eelpoolmainitud lepingu allkirjastamiseks on nõusolek saadud, esitatakse detailplaneering vastuvõtmiseks volikogu järgmisele istungile, mis toimub veebruaris.

Kõigi varasemates börsiteadetes avalikustatud TPD kavandatavate korporatiivsete sündmuste (k.a aktsionäride erakorraline koosolek ja väikeaktsionäridele tehtav ülevõtmispakkumine AS Trigon Capital poolt) toimumise eelduseks, nagu ka varasemalt mainitud, on Gate Tallinna detailplaneeringu vastuvõtmine ja need lükkuvad seetõttu vastava aja võrra edasi.

Hetkel kuum