Pronkssõduri aasta kahandas Tallinna Sadama puhaskasumit pea poole võrra

29. veebruar 2008, 11:45

Tallinna Sadama 2007. aasta puhaskasumiks
kujunes 336 miljonit krooni, mis on 2006. aasta puhaskasumist 260 miljoni krooni
võrra ehk 44% vähem.

Arvestades, et 2006. aasta puhaskasumist moodustas ühekordse iseloomuga varade müügikasum 171 miljonit krooni, vähenes 2007. aasta puhaskasum 89 miljoni krooni võrra, on kirjas Tallinna Sadam konsolideeritud vahearuandes 2007. aasta kohta.

Tallinna Sadama 2007. aasta konsolideeritud müügitulu moodustas 1 162 miljonit krooni, vähenedes 16 miljonit krooni ehk 1,3% võrra (2006. aasta vastavad näitajad olid 1 178 milj krooni ja kasv 4,1%). Tulude vähenemise põhjustas peamiselt kaubamahu languse mõju, oma osa oli ka reisijate arvu vähenemisel. Nimetatud negatiivsete muutuste mõju tuludele aga aitas mõnevõrra tasakaalustada sadamat külastanud laevade kogumahutavuse kasv ning sadamatasude igaaastane indekseerimine vastavalt elukalliduse muutumisele.

Tululiikidest vähenesid nimetatud muutuste mõjul kaubamahu ja reisijate arvuga otseselt seotud tulud – kaubatasu ja reisijatasu tulud, mis vähenesid vastavalt 19,4 milj krooni ehk 11% võrra ja 0,2 milj krooni ehk 0,2% võrra. Sadamatasude tulu, mis on otseselt seotud laevakülastuste arvu ja laevade kogumahutavusega, oluliselt ei muutunud, kasvades 3,4 milj krooni ehk 0,5% võrra. Sadamatasude tulu vähendanud teguritest olulisemad olid nii kauba- kui reisilaevade külastuste arvu vähenemine ja kaubalaevade kogumahutavuse vähenemine.

Sadamatasude tulu kasvatanud teguritest võib märkida reisilaevade kogumahutavuse kasvu ja sadamatasude indekseerimise mõju. Põhitegevusega seotud kulud (tegevuskulud, tööjõukulud ning põhivara kulum ja väärtuse langus) olid kokku 690 milj krooni, kasvades aastaga 57 milj krooni ehk 9,1% võrra. Kulude kasvu põhjustasid eelkõige põhitegevuse laiendamisega seotud kulud, tööjõu ja teenuste hindade kasv.

2007. aasta tegevuskasumiks (ärikasum enne muud äritulu ja muud ärikulu) kujunes 473 milj krooni, mis tähendas 2006. aastaga võrreldes tegevuskasumi vähenemist 72,9 milj krooni ehk 13,4% võrra. Tegevuskasum vähenes tegevustulude vähenemise ja tegevuskulude kasvu koosmõju tulemusena. Seetõttu vähenes ASi Tallinna Sadam tegevuse efektiivsus, väljendatuna tegevuskasumi marginaalina (tegevuskasum jagatud müügituluga), mis langes 2007. aastal 46,3%lt 40,7%le.

Tallinna Sadama varade tootlus (puhaskasum jagatud aasta keskmise varade mahuga) langes 2007. aastal viimase viie aasta madalaimale tasemele 5,1%. Korrigeeritud puhaskasumi põhjal leitud varade tootluseks oli samuti nimetatud perioodi madalaim näitaja 6,4%. Siiski on varade tootluse langustrend osaliselt ootuspärane, tulenedes varade mahu kasvust seoses pikaajaliste ja mahukate investeeringutega, millelt saadavad tulud realiseeruvad tulevastes perioodides, teatas ettevõte. Tootluse langust mõjutas 2007. aastal aga ootamatu kaubamahu vähenemine, mis omas tootluse langusele suuremat
mõju kui varade mahu kasv.

Tallinna Sadama omakapitali tootluseks (korrigeeritud puhaskasum jagatuna aasta keskmise omakapitali mahuga) kujunes 2007. aastal 9,4%. Ka see tähendas tootluse vähenemist võrreldes eelneva aasta 10,1%se tootlusega (mis on korrigeeritud ka varade müügi ühekordse kasumi 171 milj krooni võrra). Võrreldes varade tootluse suurema vähenemisega, aitas omakapitali tootlust hoida kapitalistruktuuris toimunud muudatus, kus mõnevõrra suurenes võõrkapitali osakaal (aasta keskmiste võrdluses). Omakapitali tootluse languse põhjuseks on eelkõige põhitegevuse kasumlikkuse vähenemine.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
16. June 2008, 17:09
Otsi:

Ava täpsem otsing