Ranno Tingas • 5. mai 2008 kell 22:00

Kelle veskile on tulumaksuseaduse muudatused veeks?

Raamatupidaja elu muutub järgmisest aastast selles mõttes kergemaks, et ettevõtte tulumaksu deklaratsioone tuleb esitada vaid kord aastas, mitte iga kuu nagu praegu.

Kui äriühingul on töötajaid, siis muidugi jääb igakuine töötasude ja erisoodustuste deklareerimine. Keerulisemaks muutub aga elu finantsjuhtidele ja omanikele, sest rahavoogude mõttes tuleb hakata arvestama avansiliste maksetega.

Väärtpaberi turu kutselistele osalistele on kindlasti positiivne muudatus see, et nad saavad investeerida maksuvabade äriühingute osalustesse ilma, et kaasneks karistav tulumaksukohustus. Kuna välismaale makstud litsentsitasult kaob tulumaksu kinnipidamine, siis peaks Eesti meediaettevõtetele järgmisest aastast jääma rohkem raha, sest välismaa kontsernidele makstavad litsentsitasud on sageli kokku lepitud netosummas.

Dividendide maksustamise muudatuste tulemusena võiks Tallinna väärtpaberibörsil noteeritud aktsiad olla atraktiivsemad jälle neile investoritele, kes on harjunud toimetama maksuvabade firmade kaudu.

Hetkel kuum