Carlsberg maksab Saku aktsia eest 194 krooni

29. mai 2008, 09:37

Täna, kui oli viimane päev oma pakkumine
teha, tuligi Carlsbergi ülevõtmispakkumine, hinnaks kujunes 194,06 krooni so
12,4 eurot aktsia eest.

Eile sulgus aktsia 190,26 krooni tasemel.

Järgneb Saku Õlletehase AS Börsiteade 29.05.2008

Carlsberg Estonia Holding OÜ palvel ja nimel avalikustab Saku Õlletehase AS järgmise teate:

ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TEADE

9. mai 2008 seisuga oli Saku Õlletehase Aktsiaseltsi (edaspidi Saku Õlletehas) enamusaktsionäriks Baltic Beverages Holding AB, kellele kuulus 6 000 841 Saku Õlletehase aktsiat, mis moodustas ligikaudu 75,01% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest. Kuni 9. maini 2008 oli 50% Baltic Beverages Holding AB aktsiatest kuulunud Carlsberg A/S (edaspidi Carlsberg) kontsernile ning ülejäänud 50% osaluse lõppomanikuks oli olnud Scottish Newcastle PLC. 9. mail 2008 omandas Carlsbergi 100% tütarettevõtja Carlsberg Breweries A/S ülejäänud 50% Baltic Beverages Holding AB aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel sai Carlsberg valitseva mõju Saku Õlletehase üle väärtpaberituru seaduse § 167 tähenduses.

Väärtpaberituru seaduse § 166 lg 1 kohaselt on Tallinna Börsil noteeritud aktsia emitendi (sihtemitendi) üle valitseva mõju otse või kooskõlastatult
tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes.

Käesolevaga teeb Carlsbergi 100% tütarettevõtja Carlsberg Estonia Holding OÜ kohustusliku ülevõtmispakkumise Saku Õlletehase aktsionäridele kuuluvate Saku Õlletehase aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel (edaspidi Pakkumine).

ÜLEVÕTJA, KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVAD ISIKUD, SIHTEMITENT

Ülevõtjaks on Carlsberg Estonia Holding OÜ, registrikood 11506582, registreeritud aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti Vabariik (edaspidi
Ülevõtja).

Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks on Carlsberg A/S (registrikood 61056416, aadress Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Kopenhaagen V,
Taani), Carlsberg Breweries A/S (registrikood 25508343, aadress Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Kopenhaagen V, Taani) ning Oy Sinebrychoff AB (registrikood 0113951-4, aadress Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava, Soome). Sihtemitent on Saku Õlletehase Aktsiaselts, registrikood 10030278,
registreeritud aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti Vabariik.

ÜLEVÕTJALE JA KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVATELE ISIKUTELE KUULUVAD SAKU ÕLLETEHASE AKTSIAD

29. mai 2008 seisuga kuulub Ülevõtjale 6 000 841 Saku Õlletehase aktsiat, mis moodustab ligikaudu 75,01% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest ning nendega esindatud häältest. 29. mai 2008 seisuga Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud ning teised Carlsbergi poolt kontrollitavad äriühingud Saku Õlletehase aktsiaid ei oma.

PAKKUMISE ESEMEKS OLEVATE AKTSIATE KIRJELDUS

Saku Õlletehas on kokku emiteerinud 8 000 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Kõik Saku Õlletehase aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil. Pakkumise esemeks on kõik Saku Õlletehase aktsiad, mis ei kuulu Ülevõtjale, so kokku 1 999 159 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu
24,99% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest.

OSTUHIND

194.06 Eesti krooni (so 12.40 eurot) aktsia eest (edaspidi Ostuhind).

PAKKUMISE TÄHTAEG

Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 29. mail 2008 ning lõpeb 26. juunil 2008. Pakkumist aktsepteerida soovivad aktsionärid peavad andma tehingukorraldused oma väärtpaberikonto halduritele viimaste poolt oma klientidele täpsustatud tähtajaks 26. juunil 2008, mis võimaldab kontohalduritel registreerida korraldused Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi EVK) hiljemalt 26. juunil 2008 kell 17:00.

OSTUHINNA TASUMINE JA AKTSIATE ÜLEANDMINE

Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine toimub 3. juulil 2008 väärtpaberiülekanne makse vastu meetodil. 3. juulil 2008 tasub Ülevõtja igale
Pakkumise aktseptinud aktsionärile Ostuhinna vastavalt viimase poolt müüdavate aktsiate arvule vastavate aktsiate üleandmise vastu.

PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA PROSPEKTI LEVITAMISE KOHAD

Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta ja aktsiad müüa, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu avatud EVK väärtpaberikontol hoitakse talle kuuluvaid Saku Õlletehase aktsiaid ning registreerima kontohalduri juures tehingukorralduse aktsiate müügiks ülevõtmispakkumise prospektis sätestatud tingimustel.

Pakkumise tingimusi sisaldav prospekt on avalikustatud elektroonilisel kujul Tallinna Börsi veebilehel http://www.baltic.omxnordicexchange.com ning
Finantsinspektsiooni veebilehel http://www.fi.ee. Prospekt on paberkandjal kättesaadav SEB Panga kontoris Tallinnas aadressil Tornimäe 2.

Pakkumise teade ning prospekt on kooskõlastatud Finantsinspektsiooni poolt 28. mail 2008.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
08. July 2008, 19:03
Otsi:

Ava täpsem otsing