Kadrin Karner • 26. oktoober 2008 kell 22:00

Kolledži spordihoone ehituse ekspertiisist selgub huvide konflikt

"Omanikujärelevalvet teostanud Tallinna Linnaehituse ASi üheks omanikus oli Arco Vara AS (kuni 01.07.2008), kelle suuromanik Hillar-Peeter Luitsalu oli samal ajal ehitise omaniku Inglise Kolledži Sihtasutuse juhatuse esimees," on kirjas ehitusinseneri, ehitusökonoomika ja -juhtimise professori Jüri Suti tehtud ekspertiisis. Ekspertiisiaktis seisab, et sellega tekkis lubamatu huvide konflikt.

Äripäevaga kohtudes Luitsalu ise konflikti ei kommenteerinud. Vastus oli valmis ehituse juhtimisteenust teinud OÜ Yxus projektijuhil Madis Karedal, kes huvide konflikti Arco Vara ja Tallinna Linnaehituse ASi vahel ei näe.

"Pigem on tegemist Inglise Kolledži jaoks soodsa olukorraga, kus madalaima pakkumise teinud Tallinna Linnaehituse AS oli Arco kaudu kolledži projekti nüanssidega paremini kursis ning paremini kontrollitav," lisas Kareda.

Otseselt spordihoone ehitamise taga olnud Inglise Kolledži Sihtasutusse kuulusid varem ka linna esindajad, nende hulgas abilinnapead Taavi Aas ja Kaia Jäppinen ning endine Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja, praegune Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Jaak Raie. Nüüdseks on linna esindajad end nõukogust taandanud ja nimetavad põhjuseks asjaolu, et ehitus on valmis ning linna poolt ehitamiseks antud raha hästi kulutatud. Võimaliku huvide konflikti kohta ütles Aas, et tegemist on eraõigusliku sihtasutusega, mis otsustas kõik ise.

Kuigi linnal oli sihtasutusega kokkulepe, et ehituseks antakse 7 miljonit krooni ja rohkem mitte midagi, telliti ekspertiis, selgitamaks välja ehitamiseks tehtud kulutuste põhjendatus ja ehituse tellija tegevuse otstarbekus.

Lühike vastus esitatud küsimustele oli, et tellija ettevalmistused ei olnud piisavalt põhjalikud ning projekteerimis- ja ehitamislepingud ei vastanud valdkonna tavadele ega kaitsnud piisavalt tellija huve.

Linn vastas taotlusele, et arvestades eksperdi hinnangut, kaasa arvatud huvide konflikti Hillar-Peeter Luitsaluga, ning võttes arvesse, et ehitamisel tehtud kulud ei olnud läbipaistvad ja nende otstarbekus on kaheldav, ei ole linnal võimalik taolist ettevõtmist täiendavalt rahastada.

Kohtumisel Äripäevaga kinnitasid Luitsalu ja Kareda, et nii spordihoone ehitaja Skanska EMVga kui ka ettevõtmist toetanud Ühendatud Kapitaliga on sõlmitud võlgade tasumise kokkulepped.

Tallinna Inglise Kolledži spordihoone ehitamise käigus loodi eelised põhitööde võistupakkumises ehitajale Skanska EMV, selgub linna tellitud ekspertiisist.

"Miks unustas aastaid ehituse juhtimisega tegelev Tallinna Linnaehituse AS hankekorralduse hea tava või ta tõesti ei tunne seda ega ka riigihanke seadust?" imestas ekspertiisi koostanud Jüri Sutt.

Linnaehitus oli jaganud ehituse kaheks osaks. Ettevalmistustööde tegemine anti Skanska EMV-le, sest selle jaoks oli raha saadud lastevanemate tehtud annetustest ja seetõttu ei pidanud konkurssi korraldama. Skanska EMV sai tänu ettevalmistustööde tegemisele ülejäänud ehituseks korraldatud konkursil eelise.

"Eelis jah, aga valiti siiski konkursiga," tunnistas Arco Vara ASi suuromanik ja Inglise Kolledži Sihtasutuse esimees Hillar-Peeter Luitsalu, kes samal konkursil konkureerinud ettevõtetest teadis nimetada veel Eesti Ehitust ja Koger & Partnerit.

Ehituse juhtimisteenust osutanud OÜ Yxus projektijuht Madis Kareda ütles, et ehituse kahte etappi jagamise vajadus tuli sellest, et rahapuuduses kinni kiilunud projekti liikuma saada.

"Ega meie otsustanud, mida ja kui palju tükeldada, kuidas seda ehitust läbi viia või kuidas organiseerida," ütles Tallinna Linnaehituse ASi juhatuse esimees Vladimir Issakov, kelle sõnul juhtis vägesid sihtasutus.

"Aga igal juhul mingid probleemid olid ja ma mäletan, et juttu oli ka sellest, kes oleks võimeline tööga kiiremini alustama," selgitas Issakov.

Hetkel kuum