28. oktoober 2008 kell 22:00

Sadamad investeerivad üle miljardi

Saartega ühendust pidavad sadamad saavad uue ilme. AS Saarte Liinid rekonstrueerib lähiaastatel tema haldusesse kuuluvaid sadamaid 480 miljoni krooni eest.

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt hakatakse ehitatama Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamas.

451,2 miljonit krooni saadakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, millele lisandub ettevõtte kuueprotsendiline omafinantseering.

Juba praeguseks on sõlmitud rekonstrueerimiseks või ehituseks kuus töövõtulepingut ning tänavu sügis-talvel on ees ootamas hulk ehitushankeid.

Tööd peavad olema lõpetatud 2010. aasta juuniks. Uue parvlaeva jaoks vajalikud tööd tuleb Heltermaa ja Rohuküla sadamas valmis saada juba järgmise aasta septembriks.

Kuivastu sadam: kai nr 3 rekonstrueerimine ja territooriumi laiendamine.

Olemasolev nn paalide kai muutub umbes 70 m pikkuseks ja 17 m laiuseks universaalseks kaiks, mida saavad kasutada praegu liinil olevad parvlaevad. Kaid on võimalik kasutada vajadusel ka muuks otstarbeks. Tegemist on siiski tagavarakaiga, mis praegu on täielikult amortiseerunud ja avariiolukorras.

Tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt augustis 2009.

Töövõtja on konsortsium OÜ Sherman, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Veralux Ehitus.

Virtsu sadam: kai nr 8 ehitamine.

Tegemist on täiesti uue kaiga. Teatavasti veetakse praegu Virtsu sadama 1. kailt välja Kurevere karjääri toodangut. See segab aga oluliselt parvlaeva liiklust ning olukorra leevendamiseks on rakendatud piiranguid. Alates maist 2010 on tulemas Virtsu-Kuivastu liinile uus parvlaev, mis hakkab kasutama vaid kaid nr 1 (see rekonstrueeritakse), kuna uus parvlaev ei sobi olemasolevate kaide kaldarampidega. Seetõttu on uue kai rajamine oluline. Vajadusel on kaid nr 8 võimalik kasutada ka parvlaevadel.

Kai peab valmima hiljemalt 2009. aasta sügisel.

Töövõtja on AS Eesti Ehitus.

Virtsu sadam: sadamaterminali rekonstrueerimine.

Olemasolev hoone uuendatakse, võetakse maha hoone läänepoolne madalam tiib 12 m pikkuselt.

Rekonstrueerimistööde tähtaeg mai 2009.

Töövõtja on OÜ Parmeron.

Rohuküla sadam: kai nr 2 ja 6 rekonstrueerimine.

Et üldse oleks võimalik uue parvlaeva jaoks kaid nr 6 rekonstrueerida, rajatakse kaile nr 2 uus kaldaramp. Selle kaudu hakkab toimuma rekonstrueerimisperioodil parvlaeva ühendus Hiiumaaga.

Kai nr 6 on praegu ligi 70 m pikkune. Uue parvlaeva jaoks tuleb kaid pikendada umbes 40 m võrra. Selleks ehitatakse kaks uut paali.

Tööd peavad olema lõpetatud september 2009, oktoobrist 2009 alustab Hiiumaa vahel liiklust uus parvlaev.

Töövõtja on Insenerehituse AS.

Heltermaa sadam: kaide nr 1, 2, 3 ja 4 rekonstrueerimine.

Kai nr 4 kohandatakse uue parvlaeva jaoks. Kuid enne tööde alustamist 2009. aasta kevadel peavad kõik teised kaid olema korda tehtud, kuna sel perioodil peab liiklus käima üle nende kaide. Kaid peavad olema korras septembriks 2009.

Töövõtja on konsortsium OÜ Sherman, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Veralux Ehitus.

2008/2009. aasta sügistalvel korraldatakse kõikides sadamates ehitushankeid

Autor: AS Saarte Liinid

Hetkel kuum