Kommentaar: hoiuste tagamine - teadlik eksitamine?

Liis Kängsepp 13. november 2008, 11:01

Juba üle kuu võib enamikest avalikest
allikatest lugeda, et 9. oktoobrist on hoiused tagatud 50 000 euro (782 330 kr)
ulatuses 100%.

Ometi on seni olnud tegemist pelgalt poliitilise tahtega, mis ei omanud juriidilist jõudu, kirjutavad tänases Äripäevas advokaadid Pirkka-Maria Põldvere ja Merilin Valdmaa.

Järgneb advokaatide arvamusartikkel.

"9. oktoobril otsustas valitsus toetada hoiuste tagamise ja hüvitamise piirmäära tõstmist 50 000 euroni, nähes ette muudatuse rakendamise tagasiulatuvalt 9. oktoobrist, ja toetada ka hoiuste 10%-lise omavastutuse määra kaotamist. Ühtlasi andis valitsus Rahandusministeeriumile korralduse valmistada ette vastavad seadusemuudatused.

Valitsuse otsuse avalikustamise järel teatasid Tagatisfond, Finantsinspektsioon ja kõik krediidiasutused oma veebilehtedel, et hoiused on viidatud ulatuses tagatud. Uudist levitati kõigis meediakanaleis. Sellise kahtlemata positiivse uudise kajastamisel jäeti aga tähelepanuta hoiustajaile oluline asjaolu - valitsuse otsusega hoiuste tagamise piirmäär siiski reaalselt ei tõusnud. Kehtiva tagatisfondi seaduse kohaselt on hoiused tagatud jätkuvalt 90% ja seda 20 000 euro ulatuses.

Hoiuste tagamise piirmääri saab muuta Tagatisfondi seaduse muutmise kaudu. Seaduste muutmise õigus on vaid Riigikogul, seaduses sätestatud piirmäärade tõstmine ei ole valitsuse pädevuses. Seega saab uus piirmäär jõustuda ainult Tagatisfondi seaduse muudatuste jõustumisel.

Riigikogu võttis kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse vastu 23. oktoobril, see kuulutati välja 4. novembril ja avaldatakse Riigi Teatajas täna. Rakendussätete järgi jõustub seadus avaldamisele järgneval päeval. Piirmääri puudutavat sätet kohaldatakse küll tagasiulatuvalt 9. oktoobrist, kuid seda alles pärast homset seaduse jõustumist. Seega on avalikkust kuu aega eksitatud teabega, justkui oleksid hoiused tagatud juba valitsuse otsuse vastuvõtmisest.

On selge, miks teavitasid kõik pangad oma kliente pisut ennatlikult uutest hoiuste tagamise piirmääradest. Küll aga on õigustamatu, et Tagatisfondi kui avalik-õigusliku juriidilise isiku veebilehel on juba nädalaid punasega rõhutatud, et hoiuste hüvitamise piirmäärad „suurenesid“ 9. oktoobrist. Samasisuline informatsioon on ka pankade üle riiklikku järelevalvet teostava ja finantsturgude usaldusväärsust ja läbipaistvust tagava Finantsinspektsiooni kodulehel. Võime küll oletada, et sellise teabe avaldamise eesmärk oli tarbijate hulgas rahvusvahelise finantsturgude kriisiga seonduva paanika vältimine, kuid kas see eesmärk õigustab rahvale valeteabe andmist riigi ja pankade poolt? Meie arvates mitte."

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. November 2008, 12:02
Otsi:

Ava täpsem otsing