Anne Oja • 18. november 2008 kell 22:00

Balteco eksomanik Mati Vann võitis MTAd

Vanni sõnul sai ta lõpliku võidu maksuameti üle 7. novembril. "See maksuvaidlus on nüüd lõpetatud," rõõmustas Vann viis aastat kestnud maksukadalipu tulemuse üle. Tema sõnul soovisid ametnikud saada 4,4 miljonit krooni mitterahaliselt sissemakselt, kuid jäid nii kohtu esimeses kui ka teises astmes kaotajaks.

Vaidlus ei läinudki riigikohtuni välja, lisas Vann. Maksu- ja tolliamet (MTA) loobus ringkonnakohtu otsuse edasi kaebamisest ning lasi sel jõustuda.

Maksu- ja tolliameti juriidilise osakonna juhataja Villy Lopman ütles, et kohus jagas maksuametnike seisukohti, kuid tõlgendas Mati Vanniga peetud vaidluse faktilist külge ametnikest erinevalt. Seetõttu loobus maksuamet kassatsioonikaebuse esitamisest.

Tema sõnul ei pidanud MTA Mati Vanniga peetud vaidluses vajalikuks kassatsiooni esitamist mitmel põhjusel. "Seejuures on olulisim asjaolu, et Tallinna ringkonnakohus põhimõtteliselt nõustus oma otsuses maksuhalduri seisukohaga maksukorralduse seaduse N 84 sisustamisel, kuid omistas teatud faktilistele asjaoludele maksuhaldurist erineva tähenduse. Sellest tulenevalt erines ka ringkonnakohtu otsuse lõppjäreldus maksuhalduri maksuotsusest," põhjendas Lopman vaidlusest loobumist.

Lopman lisas, et Riigikohus ei hinda ega tuvasta faktilisi asjaolusid. "Samas lahknes maksuhalduri ja ringkonnakohtu seisukoht just faktide hindamise osas. Sellest tulenevalt ei pidanud maksuhaldur kassatsiooni esitamist mõttekaks," ütles ta.

Lopmani hinnangul toetas ringkonnakohus maksuhalduri seisukohta, mille kohaselt tekib enda kontrolli all olnud äriühingu kaudu vara võõrandanud füüsilisel isikul maksukohustus, kui äriühingu tehingusse lülitamisel pole iseseisvat majanduslikku sisu. Mati Vanni tehinguid vaagides leidis ringkonnakohus, et äriühingu kasutamisel oli iseseisev majanduslik sisu ning seega ei saanud Vanni eraisikuna maksustada, selgitas Lopman.

Tõenäoliselt püüdis MTA maksustada Balteco aktsiate moondumist Neoqi stardikapitaliks. Nimelt on varasemast teada, et 2001. aastal asutas Mati Vann Baltecoga tervisekapslite tootmises konkureerima hakanud äriühingu Neoqi. Samal aastal alustas ta ka endale kuuluvate Balteco aktsiate müüki, pakkudes neid erinevatele välisfirmadele ja fondidele.

Balteco andmetel pärines Neoqi finantseerimise skeem tollal LHVs töötanud Alo Lillepea ja tema tööandja investeerimispankuri Rain Lõhmuse peast. Samas rändasid Vannile kuulunud Balteco aktsiad riiulifirmade vahendusel Rain Lõhmuse kätte. Väidetavalt maksis Lõhmus Balteco aktsiate eest 27,5 miljonit krooni.

Hetkel kuum