Risto Vahimets • 19. jaanuar 2009 kell 21:00

Kohtunikud, kuulake ettevõtjaid!

Kohtutel oleks mõistlik asetada saneerimisnõustaja valikul rõhk ettevõtja arvamuse ärakuulamisele ja mitte võtta endale vastutust üksi otsustada nõustaja isiku üle.

Kohtud ei tohiks eeldada, et ettevõtja poolt pakutud saneerimisnõustaja ei ole usaldusväärne. Eesmärk on ju tuua maksimaalne arv ettevõtjaid raskest seisust välja. Seda võimaldab üksnes sellise nõustaja valik, kellel on olemas nii kogemused, teadmised kui ka koostöö ettevõtjaga.

Pole sobiv liiga konservatiivselt tõlgendada saneerimisseaduse lõiget, mille kohaselt saneerimisnõustaja peab olema sõltumatu ettevõtjast. Sõltumatuse olulisim kriteerium võiks olla varasema töösuhte või juhtimisorganitesse kuulumise puudumine. Tõenäoliselt annab parima tulemuse aga nõustaja kandidaadi kaasamine ettevõtja poolt enne ametliku menetluse algust, sellele järgnev ettevõtte tegevuse ühine analüüs ning saneerimisavalduse esitamine kohtusse.

Praktikas on esile kerkinud tendents määrata saneerijaks kohtuniku juures heas kirjas olev pankrotihaldur. Selline seisukoht kujundab saneerimismenetlusest pigem pankrotimenetluse laadse nähtuse, mida ettevõtja kardab.

Teen ettepaneku peatada saneerimisseaduse pankrotistamine. Kohtunikud, kuulake ettevõtjaid.

Hetkel kuum