Taksojuhtide Liit Jaanus Mutlile: me ei ole Cosa Nostra

22. juuni 2009, 07:47

MTÜ Eesti Taksojuhtide Liit pöördus
politseisse leidmaks vastust, kas liidu näol on tegemist kuritegeliku
organisatsiooniga, mida saaks nimetada “taksomaffiaks”, nagu on korduvalt
avalikkes sõnavõttudes väitnud abilinnapea Jaanus Mutli.

Järgneb MTÜ Eesti Taksojuhtide Liit pöördumine:

MTÜ Eesti Taksojuhtide Liit (Eesti taksojuhtide ametiühing) on tõsiselt meelitatud abilinnnapea Jaanus Mutli poolt 25. mail 2009. ajalehele “Postimees” artiklis ja 18. juunil 2009 Tallinna Linnavalitsuse veebilehel Tallinn.ee avaldatud ütlustes liidule pühendatud Cosa Nostra tiitli üle. Kuid siinkohal peab liit küll vajalikuks nimetatud tiitlist keelduda, kuna tänaseni on termin “maffia” seletus jäänud samaks ehk maffia on sisemise hierarhiaga organiseeritud kuritegevuslike jõukude ühendus, mille tegevuseks on materiaalse kasu saamine peamiselt ebaseadusliku äriga.

Siinkohal on vähegi kohaliku omavalitsuse probleemidega kursis olevale isikule selge, et Tallinna haldusterritooriumil ei saa aastal 2009 enam rääkida mittemingisugusest taksomaffiast. Halvemal juhul saame teatud taksoteenust osutavate ettevõtjate tegusid kvalifitseerida süüteona, mille sisuks on olnud võõra vara rikkumine eesmärgiga tõrjuda konkurentsi, kelmusena või halvemal juhul väljapressimisena. Juhul, kui abilinnapeal on andmeid, et Tallinna linnas toimub taksoteenuse osutajate või kolmandate isikute poolt mingit laadi väljapressimine, tuleks omapoolne eneriga suunata pigem linna ja politseiasutuste vahelise koostöö arendamisele ning tihendamisele, mitte aga kulutada oma kallist aega taksojuhtide ja mittetulundusühingute mustamisele.

Ühtlasi mõistab Eesti Taksojuhtide Liit, et austatud abilinnapeal Jaanus Mutlil on raskete ametiülesannete täitmisel ununenud haridusteel omandatud põhitõed õigusloome valdkonnast. Nimelt peab iga linnavalitsuse poolt välja antav haldusakt vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele. Juhul, kui seaduses sätestatud normid ei ole täidetud või neid on rikutud, tekib isikul või isikutel, keda nimetatud haldusakt seostab või puudutab, põhiseadusest tulenev õigus pöörduda oma huvide kaitseks kohtu poole. Liit on seisukohal, et linnavalitsuse teistkordses korralduses, millega tahetakse nimetatud taksopeatused anda läbi enampakkumise üürile, on endiselt mitmeid vormilisi puudusi ning ühtlasi rikub haldusakt kõigi Tallinna taksojuhtide põhiseadusest tulenevaid kui ka subjektiivset avaliku õigust kasutada linna haldusteritooriumil kõiki, sealhulgas ka kesklinnas asuvaid taksopeatusi piiranguteta.

Liit juhib austatud abilinnapea Jaanus Mutli tähelepanu ka asjaolule, et alati ei pruugi linna õigusaktide eelnõude seletuskirjades kajastatu olla reaalne ja korrektne. Teatavasti on juhtumeid, kus eelnõu autoritel puuduvad piisavad uuringumaterjalid, mis toetaksid eelnõus esitatavaid väiteid. Abiks oleks kindlasti asjaoludega lähem tutvumine, edaspidine igakülgne koostöö taksojuhtide liiduga, uuringute läbiviimine ning piisav ajaresurss, et valmistatav eelnõu oleks juriidiliselt ja sisuliselt korrektne.

Tulevikus oleks Eesti Taksojuhtide Liidul hea meel, kui eesmärgiga vältimaks avalikuses väärarusaamade teket ei tsiteeritaks linna ametnike poolt teatud korraldusi liigse jõulisuse ning agarusega – kuna antud korralduste ning kogu taksoteenuse senine meedias kajastamine linna ametnike poolt on paljudel juhtudel tõlgendatav kui Tallinna linnavalitsuse suunatud sihikindla eesmärgina: manipuleerida ja ebaõigete andmete levitamisega teadlikult eksitada avalikust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. June 2009, 09:00
Otsi:

Ava täpsem otsing