Arvamus: Ravimi Ezetrol miljonid

13. juuli 2009, 07:50

Minister Maripuu olevat andnud ühele
arstirohule hinnasoodustuse korruptiivseid eesmärke taotlenud alluva mõjul.
Vale. Ezetroli hinna täiendava doteerimise ettepaneku tegi ravimikomisjoni
juhataja, ministeeriumi ravimipoliitika üksuse juht.

Ministri osa ravimiloos oli langetada vaidlustes viimane otsus ja selle eest vastutada. Tagantjärele võib öelda, et Ezetroli osas tehtud otsus oli kahtlemata õige.

Arstid leiavad, et kolesterool on seotud meie suurima surmafaktori - südame- ja veresoonkonna haigustega. Kolesterooli taset alandatakse tavaliselt ainetega, mida nimetatakse statiinideks. On aga juhtumeid, kus need toimivad vaid koosmõjus esetimiibiga. Ezetrol ongi preparaat, mille toimeaineks on esetimiib. Analoogid tänini puuduvad.

Veel kolme aasta eest (10.10.06) kinnitas Ezetroli 75protsendilise subsideerimise tänane vastane, ravimiameti peadirektori asetäitja Alar Irs enda allkirjastatud ravimiameti kirjaga vastupidist: "Ravimiamet peab põhjendatuks esetimiibi (st Ezetroli) kompenseerimist kõrge kardiovaskulaarriskiga patsientidele…". Ravimiametile vaidles vastu haigekassa (25.09.06) - jah, esetimiib on hea asi küll, aga liiga kallis.

Vahepeal menetlus seiskus, kuid 2007. aasta lõpus leidis ravimiamet uuesti, et Ezetrol vajab 75protsendilist soodushinda kitsale patsiendirühmale, kui ravimi väljakirjutamispiirangutest kinnipidamine on kontrollitav (10.12.07 kiri kannab Alar Irsi allkirja). Minu vastav käskkiri nägi ette ravimi kõrgema soodusmäära rakendamist piiratud diagnooside puhul. Väljakirjutamise õigust peab kontrollima aga haigekassa.

Edasi - 03.10.08 - haigekassa karm teatis - ettepanek mitte tõsta Ezetroli soodustust 75protsendile, kuna ravimi "kulutõhusus on ebaselge". Ehk probleem pole ravimis, vaid rahas, selles, kas haigekassa saab endale patsientide aitamist lubada või ei.

Ravimi kulukus olevat haigekassa hinnangul 75protsendilise soodusmääraga 1,5-3,9 lisamiljonit aastas. Aga kui arstid hakkavad kergekäeliselt ravimit välja kirjutama, võivat kulu tõusta 81 miljonini. Fantastiline summa! Statistika näitab, et haigekassa on selle aasta esimeses kvartalis Ezetroli kompenseerinud 30 000 krooni ulatuses, seega oli 81 miljonilise kulu ennustamine soolapuhumine.

Veel enam, Ezetroli tootev firma on 2008. aasta detsebris alla kirjutanud hinnaleppele, milles ta fikseeris oma ravimi maksimumkäibeks 3,3 miljonit krooni ja võttis endale kohustuse kompenseerida kõik seda summat ületavad haigekassa kulud. Tundub uskumatu, et majandusajaleht korrutab tegeliku kulu vähemalt 20ga. Üks lisaklausel oli veel: sama tootja langetas oma kahe teise ravimi hindasid nõnda, et kokku väljamaksed tema toodetele ei suurenenud.

Seega on Äripäeva uudise pealkiri, mille kohaselt "Maripuu kindlustas ravimifirmale miljonid", igati vale.

Ministri otsustamisõigust määrab ravikindlustuse seadus, milles on öeldud, et ravimisoodustuse andmisel tuleb arvestada järgmisi faktoreid: kindlustatud isiku vajadust ravimi järele, ravimi tõendatud efektiivsust ja ohutust, ning majanduslikke faktoreid.

Ühe faktori arvestamisest ei piisa, otsuse langetas riigi vastu Tallinna ringkonnakohus, milles öeldakse, et ravimile soodustuse andmisel tuleb arvestada kõiki nimetatud faktoreid nende kogumis.

Antud juhul oli tegemist win-win-olukorraga: ravim on efektiivne ja vajalik, tema hind on mõistlik ja riik kaitses end ka haigekassa kulude võimaliku suurenemise eest.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. July 2009, 12:59
Otsi:

Ava täpsem otsing