Ain Alvela • 14. oktoober 2009 kell 21:00

Farmide rajamiseks tuleb EList Eestisse 170 miljonit krooni

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialisti Bella Štenovi sõnul tegi põllumajandusministeerium muudatusi määrusesse, mis on PRIA-le aluseks toetuste väljamaksmisel ning mis lihtsustavad investeeringutoetuse kasutamist.

Bella Štenovi hinnangul on peamine takistus toetuste väljamaksmisel see, et taotlejad jäävad jänni omafinantseeringuga, sest pangad pole praegu kuigi altid põllumehele raha laenama.

Taotlejatele on teada, et PRIA maksab toetusi välja kuludokumentide alusel - esmalt teeb klient investeeringu omavahenditest ning PRIA-lt saab ta toetuse kätte investeeringu eest tasumist tõendavate dokumentide alusel.

"Seni kehtinud kord nägi ette toetuse kasutamise pikimaks võimalikuks perioodiks kaks aastat ning ühe objekti kuludokumente võis esitada kuni neljal erineval korral, seejuures võis ka PRIA-lt toetust saada mitmes osas ning juba kättesaadud summa aitas projekti jätkata," selgitas Štenov.

"Nüüdse vooru taotlejatel lubatakse investeering toetuse abil ellu viia kolme aasta jooksul ning kuludokumente võib esitada kuni kuuel korral," ütles Štenov.

2007. ja 2008. aasta taotlejatel on uute reeglite järgi võimalik investeering ellu viia nelja aasta jooksul.

PRIA palub taotlejatel hoolega läbi mõelda rahapaigutuse mõttekus, sest projekti katkestamise korral tuleb ka saadud raha tagastada. Loomakasvatusehitiste investeeringumeede on ühe taotleja kohta mahult suurim PRIAs. Kõne all on ligi 8 miljonit krooni taotleja kohta - projekti ebaõnnestumise korral kujuneb kahju väga suureks.

Toetustaotlusi menetleval PRIA-l on kohustus jälgida, et toetuste saajad täidaksid nõudeid, mis on Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides toetusmeetmetega seoses kehtestatud.

Hetkel kuum