Võitja: Meie ainus väärtus on inimesed

Eesti tarkvaraarendaja viimase viie aasta aktiivne töö juhtimise kvaliteedi parandamisel ning töötajatele arengukeskkonna loomisel päädis pere- ja töötajatesõbraliku ettevõtete konkursi võiduga.

Küsimustele vastab Webmedia juhatuse esimees Taavi Kotka.

Mis teeb Webmedia pere- ja töötajasõbralikuks?

Töötajasõbralikkus ei ole palgad ja soodustused, kuigi nii kiputakse arvama. See on laiem lähenemine, mis hõlmab näiteks huvitavat tööd ja väga häid kliente.

Oluline on igaüht ümbritsev meeskond, mis tahab areneda. Samuti see, et ettevõte suhtub austavalt oma inimeste eraelulistesse tegemistesse, võimaldades paindlikku tööaega ja korraldades ühistegevusi. See on inimeste pidev märkamine ja nende eest hoolitsemine.

Olete Eesti ettevõte ja see tähendab, et juhtnöörid ei saabu kuskilt välismaisest peakontorist. Kuidas te teate, mida ja kuidas teha?

Eestis pole meil häid eeskujusid seni olnud. Oleme piiritaguseid parimaid praktikaid, mis meile filosoofilises plaanis sobivad, püüdnud üle võtta ning kohandada. Peame end lifestyle-firma ja klassikalise korporatsiooni vahepealseks variandiks.

Me ei ole ettevõte, kes üritab vahendeid valimata võimalikult suurt kasumit teenida, samuti pole me firma, kes kogu teenitu inimestesse tagasi investeerib.

Mida masu teile õpetas?

See nimekiri õppetundidest on väga pikk. Mina ise polnud juhina sellises situatsioonis varem olnud. Olen küll näinud 90ndate lõpu Vene kriisi ja internetimulli lõhkemist 2000. aastal, kuid siis ei olnud ma veel vastutaval kohal tööl ning ei tajunud kõiki neid probleeme, mille ees juhtkond kriisisituatsioonis seisab. Kui lühidalt vastata, siis on valem lihtne - tuleb aus olla, ükskõik kui valus see ka ei oleks.

Ausad ettevõtted on need, kes lõpuks võidavad. Ei saa olla nii, et räägid töötajatele üht ja teed teist. Just keerulistel aegadel muutub oluliseks, kuidas ettevõte inimestega käitub, kui avatud ta nendega on.

Milliseid samme astusite, kui oli näha, et käive ähvardas kukkuda?

Webmedia käive Eestis peaaegu ei kukkunudki ja Webmedia Grupi lõikes isegi kasvas. Küll aga on inimesed keerulisematel aegadel tublisti närvilisemad. Peamine hirmu allikas on teadmatus. Näiteks kui enne toimusid kõiki töötajaid kaasavad infotunnid Webmedia hetkeolukorrast kord kvartalis, siis masu algusajal tegime seda peaaegu igal kuul. Inimesed vajavad infot.

Samuti korraldasime juhtidele kriisikäitumise koolituse. Firma juhtkonna ülesanne peakski olema oma käitumise ja otsustega inimestes turvatunde loomine, sest turbulentsel ajal võib ka pealtnäha süütu avaldus või samm inimestes palju segadust tekitada.

Muidugi, majanduslangus oli päris karm. Meid mõjutas näiteks esimesena löögi saanud pangandussektor, mis on meie üks põhilisemaid kliente. Üritasime kiiresti fookust muuta ning panustasime neile sektoritele, kus nõudlust oli. Inimeste jaoks tähendas see kiiret ümberõpet. Kuigi pakume teenust ennekõike erasektorile, kasvas meie portfellis avaliku sektori osakaal mingil hetkel 30 protsendini.

Kui kõik koondasid ja kärpisid palku, siis teie seda ei teinud. Miks?

See oli omanike otsus. Meie ainus väärtus on neis inimestes, kes meil tööl on, ja kui meil neid pole, ei saa me ka edukad olla. Vahetusid küll mõned inimesed, kuid töötajate arv jäi samaks ning palku ei langetatud. Eeldasime, et turud taastuvad aasta jooksul. Ja kui oleksimegi tööjõudu vähendanud, siis praegu võinuks see meie jaoks juba probleem olla, sest me laieneme.

Kas juhina kasutate mõnda nõuandjat või isiklikku treenerit?

Ühte konkreetset inimest ei ole, aga erinevates valdkondades on välja kujunenud inimesed, kellega saan alati maha istuda ning rääkida.

On olnud kuulda ka Webmedia börsile mineku plaanidest.

Me ei plaani minna börsile, vaid püüame areneda oma protsesside ja kvaliteedi poolest börsikõlbulikuks.

Pere- ja töötajasõbraliku organisatsiooni tiitli saamise taga on terve ettevõtte meeskond, alustades eestvedajatest, kes loovad organisatsioonis arengukeskkonda nii endale kui ka kogu meeskonnale.

Toetudes enda praktilisele juhi kogemusele, mil jõudsime oma ettevõttega kahel aastal töötajasõbralike organisatsioonide esimese kolme hulka, oskan hinnata Webmedia eestvedajate ja kogu meeskonna ühist suurt panust saavutusse.

Suuri asju tehakse koos ja kui õhkkond ettevõttes on inimeste arengut toetav, siis koos tegemise tulemused on võimsad.

Eriti hindan selle tiitlini jõudmist praegustes oludes, kus inimlikkus ja hoolivus on olulised märksõnad kõigi jaoks.

Hetkel kuum