Manipulatsioon on karistatav

Börsil on uue osalisena Premia ning ei saa välistada uute emitentide lisandumist. See loob laiemad investeerimisvõimalused, kuid samas tähendab väärtpaberikauplemine ka kohustusi ja keelde, muu hulgas keeldu väärtpaberituruga manipuleerida.

Turumanipulatsiooniga tegelenud isik sai karistuse, teatas finantsinspektsioon mullu novembris pretsedendist (3. mail kinnistus kohtulahend lõplikult)*. Kurikael andis börsile 12 väikesemahulist eksitavat tehingukorraldust aktsiate ostuks-müügiks, kuid pärast sisestamist tühistas korraldused. Seeläbi tekitati teistele kauplejatele eksitav arusaam, et nende korralduste hinnaga on olemas aktsiate müügi- või ostuhuvi - klassikaline turumanipulatsioon.

Turumanipulatsioon on ühetaoliselt lahti mõtestatud ja keelatud kogu Euroopa Liidus. Keeld kehtib ka juhul, kui manipulatsioonist rahalise kasu saamine ei ole kurjategija otsene eesmärk. Manipulatsiooni on laias laastus kolme liiki: teabel või kunstlikel tehingutel põhinev ja hinnamanipulatsioon.

Teabel põhinev manipulatsioon kahjustab investori usku tema ja teiste ühetaolisse teavitamisse. Näiteks "kiida ja jäta" või "laida ja võida" on teabel põhinevad manipulatsioonid, kus manipulaator levitab kuulujutte, mis soodustavad väärtpaberi hinnaliikumist suunas, mis on manipulaatorile kasulik. Järgneb kasumi realiseerimine ehk vastavalt kas endale kuuluvate aktsiate ost või müük.

Kunstlikel tehingutel põhinev manipulatsioon tähendab ebaõiget teavet väärtpaberite nõudlusest ja pakkumisest. Näiteks läbimüük, mille puhul väärtpaberite kasusaaja omanik tegelikult ei muutu. Hinna manipulatsioon ründab väärtpaberi loomuliku tasakaaluhinna tekkimist. See saavutatakse peamiselt tehingute jada kaudu, mis üksikult või kogumis mõjutab aktsia hinda. Turujõul põhinev hinnamanipulatsioon saab toimuda näiteks juhul, kus isik või isikute grupp kontrollib mõjusat osa pakutavatest väärtpaberitest ning suunab või hoiab hinda. Loomulikult esinevad segavariandid, kus põimuvad erinevate manipulatsioonide elemendid.

Erandlikult on lubatud manipulatsioon, milleks esineb õigustatud põhjendus või mis kvalifitseerub turu tunnustatud tavana. Viimase kehtestab finantsinspektsioon. Siiani ei ole Eestis ühtegi sellist tava kehtestatud.

Euroopa õigus sätestab kaks selget õigustatud põhjendust turumanipulatsioonile: emitendi väärtpaberite tagasiostuprogramm ning väärtpaberite emiteerimise käigus stabiliseerimine ja ülejaotamise võimaluse kasutamine. Mõlemad on seaduses detailselt reguleeritud võimalused ja neid täpselt järgides saab teatud manipulatsiooni puhul kõnelda õigustatud põhjendusest taolisele käitumisele.

Turumanipulatsioon on karistatav süütegu, kuna tähendab investorite ebavõrdset kohtlemist ja rikub reguleeritud väärpaberituru usaldusväärsust. Praktika näitab, et just tavapärasest erinevad sündmused turul - noteerimisele võtmised, oluliste osaluste muutused, ülevõtmispakkumised jmt - annavad alust järelevalvajate kõrgendatud tähelepanuks. Olgu börsil olukord milline tahes, me ei väsi kahtlaste tehingute uurimisest ja õiguse mõistmiseks nende kohtu ette toomisest.

Toimetuselt: Oyvind Hjulmand manipuleeris väärtpaberiturgu eesmärgiga saada paremat tulemust LHV aktsiamängus "Börsihai 2008", finantsinspektsioon karistas teda rahatrahviga ning ka Harju maakohus jättis selle otsuse muutmata.

Hetkel kuum