Kadrin Karner • 26. mai 2010 kell 7:37

Täna selgub, kas Reiljanist saab kriminaalkurjategija

Täna tuleb Riigikohtu lahend riigikogu liikme Villu Reiljani, advokaat Tarmo Silla ja ärimees Aivo Pärna nn Rävala pst pistiseasjas.

Algselt pidi otsus tulema aprilli lõpus, kuid kohus võttis siis otsuse langetamiseks ühe kuu võrra ajapikendust.

Tallinna ringkonnakohus otsustas 2009. aasta novembris jätta nn Rävala pst pistiseasja karistused muutmata ning apellatsioonikaebused rahuldamata.

Harju maakohus mõistis endise keskkonnaministri ja riigikogu rahvaliitlasest liikme Villu Reiljani mullu 19. mail süüdi 1,5 miljoni kroonise pistise küsimises ärimees Aivo Pärnalt ning teda karistati tingimisi.

Riigiprokurör Triin Bergmann süüdistas Reiljanit selles, et ta nõudis keskkonnaministrina Tallinnas aadressil Rävala pst 8 asuva kinnisasja müügi käigus vandeadvokaat Tarmo Silla vahendusel pistist.

Süüdistuse järgi saanuks pistise maksja omandada kinnisasja soovitud tingimustel ning ühtlasi oleks tagastatud enampakkumisel osalenud Wipestrex Grupilt ära võetud tagatisraha summas 31,5 miljonit krooni ja OÜ RealWay tagatisraha summas 31,5 miljonit krooni.

Harju maakohus määras Reiljani karistuseks kahe aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse kolmeaastase katseajaga, mis hakkas jooksma tänavu 19. maist.

Advokaat Tarmo Sillal tuleb kohtuotsuse jõustumisel maksta riigikassasse rahalise karistusena 102 870 krooni ja ärimees Aivo Pärnal 143 440 krooni.

Kronoloogia:

*10.04.2003 sai Villu Reiljan keskkonnaministriks pidades ametit kuni 08.10.2006.

*Villu Reiljani ülesandeks keskkonnaministrina oli:- Juhtida ministeeriumi ja korraldada ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist- Korraldada riigivara valitsemist- Otsustada riigivara müük*Keskkonnaminister Villu Reiljani 21.03.2006 käskkirjaga otsustati müüa Tallinna linnas Rävala pst 8 asuv keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi, mille müüki nõustas ja ettenähtud juhtudel esindas keskkonnaministeeriumi advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Tarmo Sild, kes aitas oma tegevusega nimetatud tehingu läbirääkimiste käigus kaasa Villu Reiljani ja Aivo Pärna vahelise kokkuleppe saavutamisele pistise osas.*Keskkonnaministeeriumi poolt 11.05.2006 välja kuulutatud eelläbirääkimistega pakkumismenetluse käigus esitas AS Wipestrex Grupp, mille juhatuse liige on alates 18.02.2005 Aivo Pärn, kaks pakkumist, mis vastavalt 10.07.2006 pakkumiste hindamise protokollile olid paremuselt 2. ja 3. pakkumine.  *2006. aasta juulis esitas Tarmo Sild Tallinnas, aadressil Lennujaama tee 2, Aivo Pärnale keskkonnaminister Villu Reiljani nõudmise saada Rävala 8 kinnisasja pakkumismenetluses Aivo Pärna äriühingu AS Wipestrex Grupp jaoks soodsate otsuste vastuvõtmise eest 1 000 000 krooni. *02.08.2006 otsustas keskkonnaminister Villu Reiljan lükata tagasi Rävala pst 8 kinnisasja valikpakkumisel parimaks tunnistatud OÜ RealWay pakkumise summas 426 000 000 krooni ning võtta vastu paremuselt teiseks tunnistatud ASi Wipestrex Grupp pakkumise summas 420 000 000 krooni.*09.08.2006 esitas Tarmo Sild Tallinnas, aadressil Pikk 71/Tolli 2, Aivo Pärnale keskkonnaminister Villu Reiljani nõudmise saada varem küsitud 1 000 000 krooni asemel 1 500 000 krooni Aivo Pärna äriühingu AS Wipestrex Grupp jaoks soodsate otsuste vastuvõtmise eest Rävala 8 kinnisasja pakkumismenetluses, mis seisnes lubaduses AS Wipestrex Grupp pakkumisest 420 000 000 krooni loobumise korral vastu võtta paremuselt järgmine pakkumine AS Wipestrex Grupp poolt summas 380 000 000 krooni.*25.08.2006 otsustas keskkonnaminister Villu Reiljan võtta vastu Rävala pst 8 kinnisasja valikpakkumisel paremuselt kolmandaks pakkumiseks tunnistatud ASi Wipestrex Grupp pakkumise summas 380 000 000 krooni. 31.08.2006 sõlmiti ASi Wipestrex Grupp ja Keskkonnaministeeriumi vahel Rävala pst 8 kinnisasja ostu-müügileping.*22.09.2006 esitas Tarmo Sild Tallinnas, aadressil Müürivahe 14, Aivo Pärnale keskkonnaminister Villu Reiljani nõudmise maksta ära lubatud 1 500 000 krooni, misjärel oleks tulevikus võimalik arutada Aivo Pärnaga seotud ettevõtete suhtes täiendavate soodsate otsuste tegemist, mis seisnes ettevõtetelt AS Wipestrex Grupp ja OÜ RealWay äravõetud tagatisrahade tagastamises.*Harju maakohtu 19. mai 2009 aasta otsuse kohaselt pani Villu Reiljan toime KarS §s 293 lg 2 p 2, 4 sätestatud kuriteo, s.o ametiisiku poolt talle vara lubamisega nõustumise vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud ning on alust arvata, et ta ka edaspidi paneb toime seadusega lubatud teo. Villu Reiljan pani kuriteo toime pistise nõudmisega ja suures ulatuses.Allikas: Harju maakohus

Hetkel kuum