Jaana Pikalev • 13. juuli 2010 kell 14:32

Tööelu kvaliteedi parandamiseks saadi eurotoetust

Töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonid said Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatava meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine“ esimeses taotlusvoorus toetust kokku kuus miljonit krooni kollektiivläbirääkimiste teemaliste ning uut töölepingu seadust puudutavate infomaterjalide välja töötamiseks ja tutvustamiseks.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on oluline, et lisaks riigi teavitustegevusele suureneks inimeste teadlikkus töölepinguseaduse osas ka tööandjate ja töötajate kaasabil. „Kuigi uus töölepinguseadus on kehtinud juba üle aasta, on jätkuvalt vaja inimesi seadusest teavitada. Hea, et saame inimeste teadlikkuse tõstmiseks kasutada Euroopa vahendeid ja tegevusi viivad läbi just tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonid ise,“ rõhutas ta.

Toetust said kaheksa projekti. Projektide raames antakse välja praktiliste kollektiivläbirääkimiste käsiraamat ning e-kursusena läbitav töölepinguseaduse e-käsiraamat, luuakse töösuhete alaseid veebikeskkondi, koostatakse näidistöölepinguid, töövaidluste näidete kogum ja muid infomaterjale, korraldatakse seminare, ümarlaudu ning töövaidluskomisjonide näidisistungeid jne.

Taotlusvoor oli avatud 15. veebruarist 8. aprillini 2010. a. SA Innovesse saadetud 13 projektitaotluses soovis üheksa erinevat organisatsiooni ESF toetust kokku ligi kümme miljonit krooni. Keskmine taotletav toetussumma projekti kohta oli 770 000 krooni. Taotlusvooru toetuse kogumaht oli kuus miljonit krooni.

Innovesse oodati projekte, mis käsitlevad kollektiivläbirääkimisi ning individuaalseid töölepingulisi suhteid. Kollektiivläbirääkimiste osas toetati praktiliste abimaterjalide valmistamist läbirääkimiste pidamiseks. Töölepinguliste suhete osas toetati töölepingu seadust puudutavate infomaterjalide väljatöötamist. Mõlema tegevuse puhul toetati valminud materjalides sisalduva teabe võimalikult laialdast tutvustamist.

Toetust võisid taotleda juriidiliselt registreeritud tööandjate või töötajate esindusorganisatsioonid. Toetust võis taotleda kuni miljon krooni, kuid mitte vähem kui 100 000 krooni. Projektitaotlusi hindasid SA Innove valitud sõltumatud eksperdid.

Meede „Tööelu kvaliteedi parandamine“ on üks viiest prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetmest. Meetme raames jagatud toetuse eesmärk on toetada tööelu kvaliteedi parandamist läbi töötajate ja tööandjate parema teadlikkuse töösuhete regulatsioonidest. Meetme alusel toetatakse teadlikkuse tõstmist individuaalsete töösuhete regulatsioonist ja kollektiivläbirääkimistest läbi infomaterjalide väljatöötamise ja nende tutvustamise.

 

Hetkel kuum