Kadri Paas • 22. august 2010 kell 9:14

Eestlased õpetavad grusiine ja ukrainlasi liiklema

Välisministeerium toetab Gruusiale ja Ukrainale suunatud projekte, mille eesmärk on aidata mõlemal riigil selgitada jalakäijatele liiklusohutuse põhimõtteid.

Gruusiale suunatud SA Lõuna Koolituse projekti eesmärk on tõsta Gruusia liiklejate, eriti kooliõpilaste teadlikkust ohtudest liikluses ja sellest, kuidas neid vältida.

Projektis osalevad Tbilisi suuremad koolid, kuna enamus liiklusõnnetusi juhtub pealinnas või selle lähiümbruses.

Möödunud aastate jooksul on liiklusõnnetuste arv Gruusias kasvanud 1000 võrra. Paljud liiklusõnnetustes hukkunud jalakäijad on lapsed.

Ukraina liiklusolukorra viimaste aastate statistika näitab, et teedel hukkub iga kahe tunni tagant inimene.

Ukraina liiklusmiilitsa poolt läbiviidud uurimuse kohaselt on pooltel juhtudel jalakäijatele otsasõitudest süüdi jalakäijad ning suurem osa neist liiklusõnnetustest juhtub pimedal ajal. Ukrainas ei ole helkuri kandmine kohustuslik.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eestil pikaajalised kogemused liikluskasvatuse ja preventsiooni vallas.

"Soovime aidata Gruusial ja Ukrainal liiklusohutusealase kasvatuse ja selgitustööga tõsta jalakäijate teadlikkust turvalisest käitumisest liikluses. Eesti kogemus näitab, et helkuri kohustuslik kandmine pimedal ajal vähendab jalakäijatel riski sattuda liiklusõnnetusse," selgitas välisminister Urmas Paet põhjusi, miks ukrainlasi ja grusiine juhendama peab. 

Hetkel kuum